برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

بت پرستیدن

معنی بت پرستیدن در لغت نامه دهخدا

بت پرستیدن. [ ب ُ پ َ رَ دَ ] (مص مرکب ) بت پرستی. عبادت اصنام. پرستش بتان :
بت پرستیدن به از مردم پرست
پند گیر و کار بند و هوش دار.
ابوسلیک گرگانی.
گر کعبه جویی بار یا بتخانه سازی سجده جا
ور بت پرستی باصفا کعبه ثناخوان آیدت.
خاقانی.
اگر جماعت چین صورت تو بت بینند
شوند جمله پشیمان ز بت پرستیدن.
سعدی.

بت پرستیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بت پرستیدن   • مفهوم بت پرستیدن   • تعریف بت پرستیدن   • معرفی بت پرستیدن   • بت پرستیدن چیست   • بت پرستیدن یعنی چی   • بت پرستیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بت پرستیدن

کلمه : بت پرستیدن
اشتباه تایپی : fj ~vsjdnk
عکس بت پرستیدن : در گوگل

آیا معنی بت پرستیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )