بالقوه

/belqovve/

مترادف بالقوه: فی نفسه

متضاد بالقوه: بالفعل

برابر پارسی: نهفته، خفته
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

latent, potential, prospective, virtual, with all one's power, with all ones power, potential(y)

مترادف ها

potential (صفت)
نهانی، پنهانی، بالقوه، ذخیره ای، دارای استعداد نهانی

possible (صفت)
ممکن، امکان پذیر، محتمل، شدنی، میسر، مقدور، بالقوه

possibly (قید)
بالقوه

لغت نامه دهخدا

( بالقوة ) بالقوة. [ بِل ْ ق ُوْ وَ ] ( ع ق مرکب ) ( از: ب + ال + قوه ) مقابل بالفعل. بالاستعداد. اثری که در چیزی پنهان باشد و هنوز بروز نکرده باشد. ( ناظم الاطباء ). و رجوع به قوه شود.

فرهنگ فارسی

به قوت، بحالت قوت، مقابل بالفعل
بقوت بحالت قوت مقابل بالفعل
بالاستعداد

فرهنگ معین

(بِ لْ قُ وِّ ) [ ع . بالقوه . ] (ق . ) به قوت ، به حالت قوت . مق بالفعل .

فرهنگ عمید

۱. ویژگی آنچه می تواند به وجود آید ولی هنوز به وجود نیامده.
۲. (قید ) با امکان بروز در آینده.

پیشنهاد کاربران

درون بودگی
بالفطر
مثل جنینی که نه ماهیگیش را به اتمام رسانده آماده چشم گشودن به این جهان هست
سرشتی، نانمود، نهان، درونی
توانا ، توانایی
توانایی باالقوه بالفعل شد
توانایی ها نمود یافتند

اثری است پنهان در آدما.
نیروی بروز نیافته، نیروی درونی متبلور شده.
بالقوه:
نیروی ذاتی وتکوینی
_نیرویی از عمق درون
_ نیرویی از ذات
_ با تمام وجود
دکتر کزازی واژه ی " درتوان" را در نوشته های خود به جای واژه ی " بالقوه" بکار برده است.
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 234. )
فقط مونده کاربران گرام معنی این کلمه رو به انرژی هسته ای هم ربط بدن ، خیلی ساده این معنی رو میده: به امکان بسیار زیاد
این کاربران عزیز بالقوه بیکارین.
نیروی نهانی - دارایی پنهان
معنی بالقوه : قدرت پنهان که ظهور خواهد کرد.
قدرتی که ظهور نکرده و ظهور خواهد کرد.
مخفیانه نیروی مخفیانه چیزی که درآینده می توانیم ببینیم
امکان وقوع چیزی به روشی خاص
لعنت به کسی که این جملات سخت رو تو زبان ما اورد
به نظرم دوست داشتن انجام دادن کاری به صورت درونی
آنچه امکان و توان و استعداد بروز و ظهور دارد، وی هنوز هستی نیافته است.
چیزی که میتواند عملی شود، ولی هنوز نشده است.
بذر گیاه بالقوه میتواند گیاه شود، ولی هنوز بسترش فراهم نیست. ( پس بالفعل نشده است )
یک جنگ اتمی بالقوه میتواند کره ی زمین را نابود کند ( ولی هنوز بالفعل نشده است )
به نظر می رسد پیشنهاد آقای کزازی بهترین جایگزین است : �در توان�. . . کوتاه است و درست برگردان واژه ی �بالقوه� است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما