بالاخص

/bel~axas/

مترادف بالاخص: مخصوص

برابر پارسی: به ویژه
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

particularly, more particularty

ارتباط محتوایی

مترادفمخصوصبرابر پارسیبه ویژه
معنی بالاخص، مفهوم بالاخص، تعریف بالاخص، معرفی بالاخص، بالاخص چیست، بالاخص یعنی چی، بالاخص یعنی چه، ، بلاخص، املای صحیح کلمات فارسی آنلاین، بالأخص، واژه یاب، بالخص
برچسب ها: دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ب
کلمه: بالاخص
کلمه بعدی: بالاخنا
اشتباه تایپی: fhghow
آوا: /bel~axas/
نقش: قید
عکس بالاخص : در گوگل
معنی بالاخص

پیشنهاد کاربران

مخصوصاً
مخصوصا
به ویژه
اشاره به یک فهم عمومی دارد مثل واژه کور ، که شنیدن آن همه آن را درک می کنند
مثل معرفت پیشینی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما