برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

باسره

معنی باسره در لغت نامه دهخدا

باسرة. [س ِ رَ ] (ع ص ) تأنیث باسر. روی ترش و بدهیأت و غمگین. (منتهی الارب ) (آنندراج ). تیره. کریه اللقاء شدیدالعبوس : و وجوه یومئذِ باسرة؛ رویهاست درآن روز تیره. (قرآن 24/75). و رجوع به باسر شود.

باسرة. [ س ِ رَ ] (اِخ ) آبی است متعلق به بنی ابی بکربن کلاب در نواحی علیای نجد. (از معجم البلدان ) .

باسره. [ س َ رَ / رِ ] (اِ) کشتزار. (فرهنگ اوبهی ). کشت و زراعت. (برهان قاطع). باسرم. (از انجمن آرای ناصری ). زمین کشتزار. (شرفنامه ٔ منیری ). کشت. زراعت. (ناظم الاطباء). کشتزار. (فرهنگ شعوری ج 1 ورق 192) :
پیوسته کشتزار امیدش ز آب کام
سیراب باد تا که بود نام باسره.
شمس فخری. (از شعوری و جهانگیری ).
و رجوع به باسرم شود. || تاریخ خوان و قصه گوی. (فرهنگ شعوری ). باستره.

معنی باسره به فارسی

باسره
بتمامی همگی جملگی : (( دلف که اسیر محبت است باسره درمیان خونه خواهد بود.. ))

معنی باسره در فرهنگ معین

باسره
(سَ رَ) [ په . ] ( اِ.) زمینی که برای کشت و زرع آماده کرده باشند، کشتزار.

معنی باسره در فرهنگ فارسی عمید

باسره
زمینی آماده شده برای کشت وزرع، کشتزار، باسرم.

باسره در دانشنامه اسلامی

باسره
معنی بَاسِرَةٌ: عبوس و غمگين - چهره درهم کشيده
ریشه کلمه:
بسر (۲ بار)

«باسِرَة» از مادّه «بَسر» (بر وزن نصر) به معنای چیز نارس و کار قبل از موعد است; و لذا به میوه کالِ نخل، «بُسر» (بر وزن عُسر) گفته می شود. و سپس به در هم کشیدن صورت و عبوس بودن اطلاق شده است; از این جهت که عکس العملی است که انسان قبل از فرا رسیدن رنج، عذاب و ناراحتی اظهار می دارد.

باسره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عابدی
عبوس و غمگین
اکبر
یعنی چهره ی در هم کشیده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی باسره   • مفهوم باسره   • تعریف باسره   • معرفی باسره   • باسره چیست   • باسره یعنی چی   • باسره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باسره

کلمه : باسره
اشتباه تایپی : fhsvi
عکس باسره : در گوگل

آیا معنی باسره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )