برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1600 100 1
شبکه مترجمین ایران

بازار شکستن

معنی بازار شکستن در لغت نامه دهخدا

بازار شکستن. [ ش ِ ک َ ت َ ] (مص مرکب ) از رونق و روایی و رواج انداختن :
بر من آن بت بازار نیکوان بشکست
کجا چنان بت باشد که را بود بازار؟
فرخی.
زنجیر صبر ما را بگسست بند زلفی
بازار زهد ما را بشکست عشق خالی.
خاقانی.
بازار حسن جمله ٔ خوبان شکسته ای
ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد.
سعدی.
کرشمه ای کن و بازار سامری بشکن
بغمزه رونق و ناموس سامری بشکن.
حافظ.
همت مردانه میخواهد گذشتن از جهان
یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند.
صائب (از آنندراج ).
بازار او شکسته نگردد بقول خصم.
خورشید را ز راه کجا افکند غبار؟
عمادی شهریاری.

معنی بازار شکستن به فارسی

بازار شکستن
از رونق انداختن

معنی بازار شکستن در فرهنگ معین

بازار شکستن
(شِ کَ تَ) (مص ل .) از رونق و رواج انداختن .

بازار شکستن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بازار شکستن   • مفهوم بازار شکستن   • تعریف بازار شکستن   • معرفی بازار شکستن   • بازار شکستن چیست   • بازار شکستن یعنی چی   • بازار شکستن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بازار شکستن

کلمه : بازار شکستن
اشتباه تایپی : fhchv a;sjk
عکس بازار شکستن : در گوگل

آیا معنی بازار شکستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )