برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

بار آوردن

معنی بار آوردن در لغت نامه دهخدا

بار آوردن. [وَ دَ ] (مص مرکب ) میوه دار کردن. به ثمر آوردن. ثمردادن. نتیجه دادن. میوه آوردن. منتج شدن. در حالت نسبت بدرخت ، ثمر آوردن. (آنندراج ). بار آوردن درخت و شاخ و مانند آن. میوه آوردن. (آنندراج ) :
اگر گل آرد بار آن رخان او نه شگفت
هرآینه چو همه می خورد گل آرد بار.
رودکی.
همه سر آرد بار، آن سنان نیزه ٔ او
هرآینه که همه خون خورد سر آرد بار.
دقیقی.
چنین گفت خسرو که گردان سپهر
گهی خشم بار آورد گاه مهر.
فردوسی.
چنین تا برآمد بر این روزگار
درخت بلا حنظل آورد بار.
فردوسی.
سرانجام گوهر ببار آورد
همان میوه ٔ تلخ بار آورد.
فردوسی.
تا درخت نار نارد عنبر و کافور بر
تا درخت گل نیارد سنبل و شمشاد بار.
فرخی.
نباشد مار را بچه بجز مار
نیارد شاخ بد جز تخم بد بار.
(ویس و رامین ).
لیکن گزندگی سوزش فراق و الم هجران بار آورده است جهت امیرالمؤمنین دریغ و درد و اندوه و غم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 210).
تا در نزنی سر بگلش بارنیارد
زیرا که چنین است ره و سیرت اشجار.
ناصرخسرو.
اگر از خارسخن گوید گل روید ازو
وگر از خاک سخن گوید دُر آرد بار.
ناصرخسرو.
نه غلیواژ ترا صید تذرو آرد و کبک
نه سپیدار ترا بار بهی آرد و سیب.
ناصرخسرو.
آن درخت سبز شد و خرمای تر بار آورد و جوی آب روان شد. (قصص الانبیاء ص 205).
هرکه او تخم کاهلی کارد
کاهلی کافریش بار آرد.
سنایی.
تا بوستان بتابش شاه ستارگان
بر شاخ آسمان گون آرد ستاره بار.
سوزنی.
آری این دولتی است سال آورد
چه عجب سال دولت آرد بار.
خاقانی.
خاک عشق از خون عقلی به که غم بار آورد
ما که ترک عقل گفتیم از همه غم فارغیم.
خاقانی.
شده از سرخ روئی تیز چون خار
خوشا خاری که آرد سرخ گل بار.
نظامی.
از آن دسته برآمد شوشه ٔ نار
درختی گشت و بار آورد بسیار.
نظامی.
بازجستند از حقیقت کار
داد شرحی که گریه آرد بار. ...

معنی بار آوردن به فارسی

بار آوردن
میوه دار کردن به ثمر آوردن
بی آبرویی بار آوردن یا پلیدی کردن
ننر کردن کودک را

معنی بار آوردن در فرهنگ معین

بار آوردن
(وَ دَ) (مص م .) ۱ - تولید کردن ، ایجاد کردن . ۲ - تربیت کردن .

معنی بار آوردن به انگلیسی

breed (فعل)
تربیت کردن ، زاییدن ، تولید کردن ، پروردن ، بار اوردن ، بدنیا آوردن ، پرورش دادن
raise (فعل)
زیاد کردن ، ترقی دادن ، بالا بردن ، بیدار کردن ، دفع کردن ، تولید کردن ، بوجود اوردن ، پروردن ، بار اوردن ، برداشتن ، بلند کردن ، بالا کشیدن ، بر پا کردن ، بر افراشتن ، پروراندن ، رفیع کردن

بار آوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• میوه آوردن درخت در حل جدول   • میوه آوردن درخت در جدول   • معنی بار آوردن   • مفهوم بار آوردن   • تعریف بار آوردن   • معرفی بار آوردن   • بار آوردن چیست   • بار آوردن یعنی چی   • بار آوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بار آوردن

کلمه : بار آوردن
اشتباه تایپی : fhv H,vnk
عکس بار آوردن : در گوگل

آیا معنی بار آوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )