برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

باد آورد

/bAdAvard/

معنی باد آورد به فارسی

باد آورد
گنج خسرو پرویز . گویند قیصر گنجی از زر و گوهر بیکی از جزایر حصین میفرستاده اتفاقا باد کشتی را به حوالی اردوی خسرو پرویز آورد و او آن را متصرف شد و گنج باین نام موسوم گشت .
( اسم ) ۱ - گیاهی خاردار از تیر. مرکبیان و از دست. لوله گلی ها و از جنس خار تاتاری ( در حقیقت گونه ای از خار تاتاری است ) . این گیاه یکساله است و در اکثر نقاط زمین خصوصا آسیا و اروپای مرکزی میروید و گلهایش در تداوی مورد استعمال دارند خار مقدس شوک مبارک مبارک دیکنی شوقت اوتی شوکه المبر که باذ آورد . ۲ - کنگر خر ۳ - نام عام گونه های مختلف گیاهان خاردار تیر. مرکبیان از نوع خارخسک و غیره . ۴- نوایی است از موسیقی .
نوایی و لحنی است از سی لحن باربد . گویند چون گنج باد آورد بدست خسرو پرویز افتاد باربد این لحن را ساخت و نواخت .
نام نوایی است که مطربان زنند .

معنی باد آورد در فرهنگ معین

باد آورد
(وَ) (اِمر.) ۱ - گیاهی است خاردار و سفید رنگ با ساقة راست و برگ های بزرگ پوشیده از تار و گل های سفید، سرخ یا بنفش . ۲ - نوایی است از موسیقی .
(گَ جِ وَ) (اِمر.) ۱ - نامِ لحنی از سی لحن باربد. ۲ - نام یکی از گنج های خسرو پرویز.

باد آورد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی باد آورد   • مفهوم باد آورد   • تعریف باد آورد   • معرفی باد آورد   • باد آورد چیست   • باد آورد یعنی چی   • باد آورد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باد آورد

کلمه : باد آورد
اشتباه تایپی : fhn H,vn
آوا : bAdAvard
نقش : اسم
عکس باد آورد : در گوگل

آیا معنی باد آورد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )