برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1591 100 1
شبکه مترجمین ایران

این چک اون چک هاکردن

معنی این چک اون چک هاکردن به فارسی

این چک اون چک هاکردن
[ گویش مازنی ] /in chak on chak haakerdan/ وقت را بیهوده تلف کردن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی این چک اون چک هاکردن   • مفهوم این چک اون چک هاکردن   • تعریف این چک اون چک هاکردن   • معرفی این چک اون چک هاکردن   • این چک اون چک هاکردن چیست   • این چک اون چک هاکردن یعنی چی   • این چک اون چک هاکردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی این چک اون چک هاکردن

کلمه : این چک اون چک هاکردن
اشتباه تایپی : hdk ]; h,k ]; ih;vnk
عکس این چک اون چک هاکردن : در گوگل

آیا معنی این چک اون چک هاکردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )