برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

این طور

/'intowr/

برابر پارسی: اینگو نه، اینجور، ایدون، اینگونه، نه اینگو

معنی این طور در لغت نامه دهخدا

این طور. [ طَ / طُو ] (ق مرکب ) چنین. اینچنین. (فرهنگ فارسی معین ).
- که اینطور ؛ در موردی گویند که مطلبی بر خلاف رضا شنیده باشند. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی این طور به فارسی

این طور
چنین اینچنین. یا که این طور. در موردی گویند که خبر یا مطلبی بر خلاف رضا شنیده باشند .

معنی این طور در فرهنگ معین

این طور
(طُ) [ فا - ع . ] (ق مر.) چنین ، اینچنین . ،که ~ در موردی گویند که خبر یا مطالبی برخلاف رضا و میل شنیده باشند.

این طور در جدول کلمات

معنی این طور به انگلیسی

so (قید)
بنابر این ، پس ، همینطور ، انقدر ، چنان ، همچنان ، چنین ، چندین ، بهمان اندازه ، چندان ، اینقدر ، بقدری ، این طور ، همچو ، همینقدر ، از انرو ، باین زیادی
thus (قید)
بنابر این ، پس ، چنان ، چنین ، این طور ، بدین گونه ، بدینسان ، بدین معنی که ، از این قرار
such (قید)
چنان ، چنین ، این طور

معنی کلمه این طور به عربی

این طور
مثل هذا

این طور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رحیم قاسمی
نوعی اصطلاح
اینگونه، بدین سان،به این حالت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی این طور   • مفهوم این طور   • تعریف این طور   • معرفی این طور   • این طور چیست   • این طور یعنی چی   • این طور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی این طور

کلمه : این طور
اشتباه تایپی : hdk x,v
آوا : 'intowr
نقش : قید
عکس این طور : در گوگل

آیا معنی این طور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )