برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1427 100 1

ایمن شدن

معنی ایمن شدن در لغت نامه دهخدا

ایمن شدن. [ م ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) مصون شدن. محفوظ گشتن. فارغ شدن. در امان شدن :
پس ایمن شدی بر تن خویش بر
مگر سیری آمد تنت را ز سر.
فردوسی.
فرشته بدو گفت نامم سروش
چو ایمن شدی دور باش از خروش.
فردوسی.
دل اندر سرای سپنجی مبند
بس ایمن مشو در سرای گزند.
فردوسی.
گفت سوی جیحون صوابتر از آن بگذریم و ایمن شویم. (تاریخ بیهقی ).
بدین زن دست تا ایمن شوی زو
که دین دوزد دهانش را به مسمار.
ناصرخسرو.
ازیرا که ابلیس ایمن شده است
دل شیعت اندر حصار علی.
ناصرخسرو.
ایمن مشو ای حکم تو از حکم سدوم
از تیر سحرگاه و دعای مظلوم.
(از سندبادنامه ص 33).
تا نگشاد این گره وهم سوز
زلف شب ایمن نشد از دست روز.
نظامی.
هین مشو چون قند پیش طوطیان
بلکه زهری شو شو ایمن از زیان.
مولوی.
سنگ و آهن ز آب کی ساکن شود
آدمی با این دو کی ایمن شود.
مولوی.
ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت
بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی.
سعدی.
مشو از زیردست خویش ایمن در تهیدستی
که خون شیشه را نوشید جام آهسته آهسته.
صائب.
رجوع به ایمن شود.

معنی ایمن شدن به فارسی

ایمن شدن
(مصدر) محفوظ شدن مصون ماندن در امن بودن .

ایمن شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امنیت جیمیل   • تنظیمات جیمیل   • تایید دو مرحله ای جیمیل   • بازیابی حساب جیمیل   • تغییر گذرواژه جیمیل   • ورود به حساب جیمیل   • معنی ایمن شدن   • مفهوم ایمن شدن   • تعریف ایمن شدن   • معرفی ایمن شدن   • ایمن شدن چیست   • ایمن شدن یعنی چی   • ایمن شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایمن شدن
کلمه : ایمن شدن
اشتباه تایپی : hdlk ank
عکس ایمن شدن : در گوگل

آیا معنی ایمن شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )