برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

ایزومر


برابر پارسی: همپار

معنی ایزومر در فرهنگ معین

ایزومر
(زُ مِ) [ فر. ] (اِ.) چند جسم شیمیایی که ترکیب درصد و وزن مولکولی یکسان داشته باشند اما ساختار آن ها متفاوت باشد، همپاره (فره ).

معنی ایزومر در فرهنگ فارسی عمید

ایزومر
ترکیب هایی با ساختار و وزن مولکولی یکسان که حداقل در یکی از خواص فیزیکی یا شیمیایی با همدیگر اختلاف دارند.

ایزومر در دانشنامه آزاد پارسی

ایزومِر (isomer)
ترکیباتی شیمیایی، با اجزای سازنده و جرم مولکولی یکسان، ولی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت. علت تفاوت این خصوصیات آرایش ساختاری متفاوت اتم های سازنده این ترکیبات است. مثلاً ترکیبات آلی بوتان(CH۳(CH۲)۲CH۳) و متیل پروپان (CH۳CH(CH۳)CH۳) ایزومرند. هر کدام چهار اتم کربن، و دَه اتم هیدروژن دارند، ولی آرایش اتم ها در آن ها متفاوت است. ایزومرهای ساختاریبا آن که به وضوح ساختارهای متفاوتی دارند، امابرای درک اختلاف ایزومرهای نوری و هندسی باید آن ها را ترسیم و با آرایش سه بعدی مدل سازی کرد. ایزومرهای هندسیصفحۀ تقارن دارند و براثر چرخش محدود اتم ها حول پیوند ایجاد می شوند. ایزومرهای نوریتصاویر آینه ای همدیگرند. مثلاً ۱و۱ـ دی کلرواتن(CH۲ =CCl۲) و ۱و۲ـ دی کلروا(CHCl = CHCl) ایزومرهای ساختاری اند، ولی دومی ممکن است دو ایزومر هندسی داشته باشد. این امر به موقعیت اتم های کلر در پیوند دوگانۀکربن ـ کربن بستگی دارد. این اتم ها یا در یک طرف پیوند قرار می گیرند یا در جهت مخالف هم، روی پیوند به مولکول متصل می شوند. بوتان و متیل پروپان ایزومرند. فرمول مولکولی هر دوC۴H۱۰ است، ولی آرایش فضایی اتم ها در مولکول های هر یک فرق می کند.

معنی ایزومر به انگلیسی

isomer (اسم)
ایزومر ، همترکیب ، همفرمول

ایزومر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ایزومر سیس   • ایزومر های هندسی   • انواع ایزومر فضایی   • ایزومری چیست   • ایزومر نوری   • ایزومر سیس و ترانس چیست   • ایزومر ساختاری   • ايزومر سيس و ترانس   • معنی ایزومر   • مفهوم ایزومر   • تعریف ایزومر   • معرفی ایزومر   • ایزومر چیست   • ایزومر یعنی چی   • ایزومر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایزومر
کلمه : ایزومر
اشتباه تایپی : hdc,lv
عکس ایزومر : در گوگل

آیا معنی ایزومر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )