ایدوغموش

دانشنامه عمومی

دانشنامه آزاد فارسی

آیدوغموش. آیدوغْموش
رودخانه ای دایمی در استان آذربایجان شرقی، شهرستان های هشترود و میانه، با طول ۱۳۲ کیلومتر. از دامنۀ شمالی کوهستان بلقیس سرچشمه می گیرد، به سوی شمال شرقی روان می شود و پس از آمیختن با آرپاچای، ظلم آبادچای، و قرنقوچای، در شرق شهر میانه، به قزل اوزن می ریزد.

پیشنهاد کاربران

آیی ب ترکی یعنی خرس
محل زاییدن خرس
این واژه از دو قسمت تشکیل شده " آی " به معنی ماه و دوغموش زاده شده محل طلوع، آی دوغموش محل طلوع ماه ، در فارسی همان خاور یا مشرق

بپرس