اکولوژی

/~ekoloZi/

برابر پارسی: بوم شناسی
شبکه مترجمین ایران

فرهنگ معین

(اِ کُ لُ ) [ فر. ] (اِ. ) مطالعة روابط موجودات زنده با محیط و عادت ها و طرز زندگی آن ها، بوم شناسی ، بوم شناخت .(فره ).

دانشنامه آزاد فارسی

رجوع شود به:بوم شناسی

پیشنهاد کاربران

بوم شناسی یا اکولوژی ( Ecology ) ، دانش بررسی نحوه تعامل جانداران و زیست بوم ( محیط زندگی ) را شامل می شود. این دانش از کهن ترین علوم بشری است.
تطبیق برای ادامه زندگی
تطبیق با محیط اطراف خود برای امکان ادامه زندگی
دوستان آیا میتواند به این معنی باشد:
زیستگاه شناسی و یا محل زندگی شناسی

یعنی مثلا:
واژه اکو به معنی زیستگاه و یا محل زندگی
واژه لوژی هم به معنی شناخت
اکولوژی یا همان بوم شناسی و یا شناخت محل زندگی موجودات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما