برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1429 100 1

اکتسابی

/'ektesAbi/

برابر پارسی: الفنجیده، اندوخته، به دست آمده

معنی اکتسابی در لغت نامه دهخدا

اکتسابی. [ اِ ت ِ ] (ص نسبی )منسوب به اکتساب. (از ناظم الاطباء). مقابل جِبِلّی.(یادداشت مؤلف ). آنچه از راه سعی و کوشش بدست آید. مقابل فطری ، بدیهی : معلومات اکتسابی. (فرهنگ فارسی معین ). هر چیز که از کسب و کوشش و زحمت فراهم آمده باشد. (از ناظم الاطباء).

معنی اکتسابی به فارسی

اکتسابی
( صفت ) منسوب به اکتساب آنچه از راه سعی و کوشش بدست آید مقابل فطری بدیهی : معلومات اکتسابی .
[acquired hearing loss, adventitious hearing loss] [شنوایی شناسی] نوعی اُُفت شنوایی که پس از رشد گفتار و زبان رخ می دهد و ناشی از عوامل غیروراثتی است
[زبان شناسی] ← خوانش پریشی عارضی
[aquired dysmenorrhea] [پزشکی] دُش دشتانی که معمولاً با آسیب های لگنی همراه است و مدتی پس از نخست دشتان رخ می دهد متـ . دُش دشتانی ثانویه secondary dysmenorrhea
[acquired behaviour] [روان شناسی] واکنش ها یا شیوه های پاسخ دهی که ارثی نیستند، بلکه فرد در طول زندگی خود تحت تأثیرات محیطی کسب می کند
[acquired character] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] صفتی که گیاه یا موجود زنده در پاسخ به محرک های طبیعی محیط زیست خود کسب می کند
[acquired defect] [پزشکی] نقص‍ی غیرژن شناختی بعد از تولد ایجاد می شود

معنی اکتسابی در فرهنگ معین

اکتسابی
( ~.) [ ع - فا. ] (ص نسب .) منسوب به اکتساب ، آن چه از راه سعی و کوشش به دست آید. مق فطری ، بدیهی .

معنی اکتسابی به انگلیسی

adventitious (صفت)
عارضی ، اکتسابی ، الحاقی ، غیر موروثی
acquisitive (صفت)
اکتسابی ، جوینده ، اکتساب کننده ، فرا گیرنده

اکتسابی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
گرفتنی ، به دست آوردنی
آموزشی ، آموختنی ، فراگرفتنی
دریافتی ، اَندریافتی ، دریافتنی
حاصل شدنی
زهرا
چیزی که با تلاش بدست میاد
zahrakordi99@yahoo.com
چیزی که با تلاش بدست میاد.
....
گرفتنی-آموختنی-دریافتی-چیزی که با تلاش بدست می آید...
Hannane

مال خود کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اکتسابی و انتسابی   • معنی کلمه انتسابی   • معنی اکتسابی چیست   • معنی کلمه اکتساب   • متضاد اکتسابی   • اکتسابی یعنی چه؟   • متضاد کلمه اکتسابی   • ویژگی های اکتسابی و انتسابی   • مفهوم اکتسابی   • تعریف اکتسابی   • معرفی اکتسابی   • اکتسابی یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی اکتسابی
کلمه : اکتسابی
اشتباه تایپی : h;jshfd
آوا : 'ektesAbi
نقش : صفت
عکس اکتسابی : در گوگل

آیا معنی اکتسابی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )