اکانت

پیشنهاد کاربران

Countیعنی شمردن a نمیدونم.
تو فضای مجازی همون حساب کاربری و یا نام کاربری هس
صفحه شخصی ارسال ودریافت /مخزن رسمی ثبت اطلاعات
هساب کاربری=account
( ( برگرفته از فرهنگ نامه ( ( چیلو ) ) . اسل شناسی واژگان فارسی.
نویسنده: امیرمسعود مسعودی مسعودلشکر نجم آبادی.
#آسانیک گری
شناسه کاربری
اکانت یعنی حساب کاربری
‏دَفتَروَن = account، حساب
{دَفتروَن: دفتر پسوند مانستگی �وَن�. در کل به معنای آنچه مانند دفتر در آن اطلاعات ( اطلاعات مالی یا غیرمالی ) ثبت می شود}
‎#پیشنهاد_شخصی
‎#پارسی دوست
روی اکانت یکی رفتن یعنی چی
حساب کاربری
شمارکده؛ شمارینه؛
حسابکده؛ حسابینه؛
اکانت به صورت خلاصه و مفید :نام کاربری و رمز عبور.
وقتی مثلا از شما پرسیده می شود که اکانت دارید یا خیر؛ منظور این است که برای سامانه مورد نظر ( بانک ، دانشگاه، اداراه ) نام کاربری و رمز عبور دارید یا خیر که در صورت نداشتن آن باید نام کاربری و رمز عبور اولیه را دریافت کرد که طبیعتا همه ارگان ها این کار را انجام نخواهند داد و برای تعیین اکانت شرایطی قرار داده اند مثلا برای گرفتن اکانت از یک بانک باید لااقل در آن بانک حساب داشت البته امکان ثبت نام و تخصیص اکانت در بعضی از سامانه ها برای عموم وجود دارد مانند اکانت ورود به بعضی سایت ها برای استفاده از اطلاعات آنها.
...
[مشاهده متن کامل]

یعنی حساب کاربری
اَژمَر=>همهِشته ( =مرکب ) از پیشوند اَ{تاکید} ژُمَر{ریخت دیگری از شُمار} و روهم رفته یعنی چیزی که در آن آمار و حساب خود را می نهید
اَژمَر=>هَمهِشتِه ( =مرکب ) از پیشوَند اَ{تاکید} ژُمَر ( =ریخت دیگری از شُمار )
روهمرفته به مانَک ( =معنی ) جایی است که در آن آمار و حساب های واوَنی ( =خصوصی ) شما نهادینه می گردد.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٤)

بپرس