اکانت

پیشنهاد کاربران

اَژمَر=>هَمهِشتِه ( =مرکب ) از پیشوَند اَ{تاکید} ژُمَر ( =ریخت دیگری از شُمار )
روهمرفته به مانَک ( =معنی ) جایی است که در آن آمار و حساب های واوَنی ( =خصوصی ) شما نهادینه می گردد.
اَژمَر=>همهِشته ( =مرکب ) از پیشوند اَ{تاکید} ژُمَر{ریخت دیگری از شُمار} و روهم رفته یعنی چیزی که در آن آمار و حساب خود را می نهید
یعنی حساب کاربری
اکانت به صورت خلاصه و مفید :نام کاربری و رمز عبور.

وقتی مثلا از شما پرسیده می شود که اکانت دارید یا خیر؛ منظور این است که برای سامانه مورد نظر ( بانک ، دانشگاه، اداراه ) نام کاربری و رمز عبور دارید یا خیر که در صورت نداشتن آن باید نام کاربری و رمز عبور اولیه را دریافت کرد که طبیعتا همه ارگان ها این کار را انجام نخواهند داد و برای تعیین اکانت شرایطی قرار داده اند مثلا برای گرفتن اکانت از یک بانک باید لااقل در آن بانک حساب داشت البته امکان ثبت نام و تخصیص اکانت در بعضی از سامانه ها برای عموم وجود دارد مانند اکانت ورود به بعضی سایت ها برای استفاده از اطلاعات آنها.
شمارکده؛ شمارینه؛
حسابکده؛ حسابینه؛
حساب کاربری
روی اکانت یکی رفتن یعنی چی
‏دَفتَروَن = account، حساب

{دَفتروَن: دفتر پسوند مانستگی �وَن�. در کل به معنای آنچه مانند دفتر در آن اطلاعات ( اطلاعات مالی یا غیرمالی ) ثبت می شود}

‎#پیشنهاد_شخصی
‎#پارسی دوست
اکانت یعنی حساب کاربری
شناسه کاربری
هساب کاربری=account

( ( برگرفته از فرهنگ نامه ( ( چیلو ) ) . اسل شناسی واژگان فارسی.
نویسنده: امیرمسعود مسعودی مسعودلشکر نجم آبادی.
#آسانیک گری
صفحه شخصی ارسال ودریافت /مخزن رسمی ثبت اطلاعات
تو فضای مجازی همون حساب کاربری و یا نام کاربری هس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما