اکادمیک

/~AkAdemik/

مترادف اکادمیک: ( آکادمیک ) دانشگاهی، فرهنگستانی

برابر پارسی: ( آکادمیک ) دانش گاهی

معنی انگلیسی:
academic

فرهنگ معین

( آکادمیک ) ( ~. ) [ فر. ] (اِ. ) مبتنی بر علم ، علمی ، عالمانه . (فره ).

پیشنهاد کاربران

علم وآموزش دانشگاه
آکادِمیک: دانشگاهی؛ دانشی، دانشورانه
در اصطلاح ادبیات فارسی، واژهٔ آکادمیک را به معنای لغوی آن، دانشگاهی و آموزش عالی بیان نموده اند.
مثال:
تحصیلات آکادمیک: تحصیلات دانشگاهی، آن کس که حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ سال در دانشگاه ( مرکز آموزش عالی ) تحصیل علوم نموده باشد.
نفهمیدن واژه ها و اصطلاحات کاربردی و هزار تو بودن امکان پذیر نیست
علم دانشگاهی
آکادمیک یعنی مراکز آموزشگاهی رسمی
مثال : آکادمیک آل آمریکا:دانشگاه یا مرکز آموزشگاهی رسمی آل امریکا
آکادمیک به معنی مراکز آموزشگاهی رسمی مثل دانشگاهها
تحصیلات آکادمیک:تحصیلات دانشگاهی
نام باغ افلاطون که در ان به سورت مخفیانه اموزش میداد که میشه همون مدرسه و به طور کلی مراکز اموزشی
در کاربرد عام، به معنی : مدرسه ای و طبق اصول آموخته شده در مکتب و دانشگاه و به طور کلی مراکز آموزش رسمی.

بپرس