اپی کندیلیت

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

اپی کندیلیت (انگلیسی: Epicondylitis) نوعی بیماری عضلانی-اسکلتی است که به التهاب یک اپی کندیل اشاره دارد.
اپی کندیلیت جانبی (لترال) که تحت عنوان آرنج تنیس بازان شناخته می شود.
اپی کندیلیت داخلی (مدیال) که تحت عنوان آرنج گلف بازان شناخته می شود.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما