برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

اپسیلون پروتئوباکتریا

اپسیلون پروتئوباکتریا در دانشنامه ویکی پدیا

اپسیلون پروتئوباکتریا
اپسیلون پروتئوباکتریا (نام علمی: Epsilonproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.
Nautiliales
Nautiliaceae
Caminibacter
Lebetimonas
Nautilia
Nitratifractor
Nitratiruptor
Thioreductor
اپسیلون پروتئوباکتریا گونه های بسیار متنوعی را شامل می شوند مانند کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر.
عکس اپسیلون پروتئوباکتریا


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اپسیلون پروتئوباکتریا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اپسیلون پروتئوباکتریا   • مفهوم اپسیلون پروتئوباکتریا   • تعریف اپسیلون پروتئوباکتریا   • معرفی اپسیلون پروتئوباکتریا   • اپسیلون پروتئوباکتریا چیست   • اپسیلون پروتئوباکتریا یعنی چی   • اپسیلون پروتئوباکتریا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اپسیلون پروتئوباکتریا

کلمه : اپسیلون پروتئوباکتریا
اشتباه تایپی : h~sdg,k ~v,jm,fh;jvdh
عکس اپسیلون پروتئوباکتریا : در گوگل

آیا معنی اپسیلون پروتئوباکتریا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )