انگوت

لغت نامه دهخدا

انگوت. [ اَ ] ( اِخ ) نام یکی از دهستانهای پنجگانه بخش گرمی شهرستان اردبیل است که 56 آبادی و 15690 تن سکنه دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ).

فرهنگ فارسی

نام یکی از دهستان های پنجگانه شهرستان اردبیل است ٠

پیشنهاد کاربران

انگوت . [ اَ ] ( اِخ ) نام یکی از دهستانهای پنجگانه ٔ بخش گرمی شهرستان اردبیل است که 56 آبادی و 15690 تن سکنه دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ) .
انگوت یا anguthi : به هیچ عنوان ترکی نیست . یه کلمه با ریشه سانسکریت است . به معنی حلقه، نگین ، دایره
اُنگوتی
اُن گوت ی
اُن یعنی ۱۰
گوت اسم محل و ی پسوند محلی
انگوتی ( انگ اوتی ) کلماتی که اولشان یا آخرشان انگ باشد. تورکی است. مثل انگشتر. انگور. انگجی. فرهنگ. آهنگ. تفنگ. . . . حروف گچپز در عربی و لهجه هایش نیست. و مخصوص زبان تورکی است ) . . . اوت ( گیاه ) مثل کهلیک اوتی. کاک اوتی. ایسی اوت. . . . .

بپرس