برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1403 100 1

انگاره

/'engAre/

مترادف انگاره: حد، طرح، فرضیه، خیال، فرض، گمان، وهم

معنی انگاره در لغت نامه دهخدا

انگاره. [ اَ / اِ رَ / رِ ] (اِ) هر چیز ناتمام. (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نقش ناتمام خواه سایه دار باشد و خواه بی سایه چنانکه تصویر. (آنندراج ). نقش ناتمام و نقشه و دول تصویر و هر چیز ناتمام. (غیاث اللغات ). نقاشی و حجاری ناتمام. (ناظم الاطباء). طرح. زمینه. نقشه. (یادداشت مؤلف ) :
چون این صندوق شد انگاره ٔ عاج
تبسم نقل ، شکرخنده تاراج.
زلالی (از آنندراج ).
|| در بیت زیر ظاهراً به معنی طرح و نقشه جنگی آمده است :
بر دین سپاه جمله کمین دارد
با تیغ و تیر و جوشن و انگاره.
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص 387).
|| انگارش. سرگذشت. افسانه. (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). افسانه. (غیاث اللغات ).
- انگاره کردن ؛ از سر گرفتن سرگذشت و افسانه را بطریق کنایه ، چنانکه اگر کسی بسیار و مکرر از گذشته بگویدگویند انگاره می کند یعنی از سر بازمی گیرد. (از برهان قاطع) (از آنندراج ) :
هرکجا مجمعی بود ز شهان
همه از وی کنند انگاره.
شمس فخری (از فرهنگ سروری ).
- انگاره گفتن ؛ بسیار و مکرر گفتن گذشته ها و از سر گرفتن افسانه و سرگذشت را. (ناظم الاطباء).
|| یاد گذشته ها کردن. (برهان قاطع) (آنندراج ) (فرهنگ سروری ). یاد چیزهای گذشته. (ناظم الاطباء). || جریده ٔ شمار. (لغت اسدی ). شمار. دفتر شمار. (فرهنگ اسدی نخجوانی ). دفتر و حساب و نامه ٔ اعمال. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). دفتر و حساب که نامه ٔ اعمال هم نوشته اند. (آنندراج ). جریده ٔ حساب و نامه ٔ اعمال. (فرهنگ سروری ). دفتر حساب. (غیاث اللغات ). جریده ٔ محاسبان. (صحاح الفرس ). روزنامه. (ناظم الاطباء) :
زان پیش که پیش آیدت آن روز پراز هول
بنشین و تن اندر ده و انگاره به پیش آر.
لبیبی (از فرهنگ اسدی نخجوانی ).
|| اندازه. مقیاس. (فرهنگ فارسی معین ). تصور کردن اندازه ٔ چیزی. چنانکه گویند: انگاره ٔ این کار چنان و فلان مقدار است. (از انجمن آرا) (از آنندراج ). || تخمین. برآورد. (یادداشت مؤلف ).
- انگاره گرفتن ؛ برآورد کردن. تخمین کردن : ما انگاره ٔ صدمهمان را گرفته بودیم. (یادداشت مؤلف ).
|| مصالح. اسباب. (یادداشت ...

معنی انگاره به فارسی

انگاره
پندار، تصور، فکرو یال، افسانه، سرگذشت ، طرحی که برای نقاشی تهیه شود، اندازه ومقیاس، حساب ودفترحساب، نامه اعمال
( اسم ) ۱ - پندار وهم گمان . ۲ - داستان سرگذشت افسانه . ۳ - اندازه مقیاس . ۴ - حساب دفتر حساب . ۵ - طرح یا نقشی که کشیدن آن ناتمام مانده باشد .
[motive, motif , figure] [موسیقی] واحد موسیقاییِ لحنی یا ریتمی یا هارمونیک (harmonic) کوچکی که تکرار آن به اثر انسجام می دهد
[ گویش مازنی ] /engaare/ خیال کردن – گمان بردن & بنیاد کاری نهادن - گیره های بزرگ ۳زغال افروخته
[motivic] [موسیقی] منسوب به انگاره
[ گویش مازنی ] /engaare baytan/ شروع کردن – آغاز کردن
[ گویش مازنی ] /angaare beyshtaan/ پی ریزی بنا - شالوده ریختن
[body image] [تغذیه، روان شناسی] [تغذیه] تصوری که شخص از وضعیت رشد و تغییرات بدنی خود دارد [روان شناسی] تصویری ذهنی که فرد از بدن خود به عنوان یک کل دارد

معنی انگاره در فرهنگ معین

انگاره
( اِ رِ) (اِ.) ۱ - پندار، وهم ، گمان . ۲ - داستان ، سرگذشت . ۳ - اندازه ، مقیاس . ۴ - حساب ، دفتر حساب . ۵ - طرح یا نقاشی نیمه - کاره .

معنی انگاره در فرهنگ فارسی عمید

انگاره
۱. پندار، تصور.
۲. فکر و خیال.
۳. (اسم) ظرف دسته دار فلزی که استکان، لیوان و امثال آن ها را در آن قرار می دهند.
۴. (اسم) [قدیمی] سرگذشت.
۵. (اسم) طرحی که برای نقاشی تهیه شود.
۶. (اسم) اندازه، مقیاس.
۷. (اسم) [قدیمی] حساب.
۸. (اسم) [قدیمی] دفتر حساب.
۹. (اسم) [قدیمی] نامۀ اعمال: ز آن پیش که پیش آیدت آن روز پر از هول / بنشین و تن اندر ده و انگاره به پیش آر (لبیبی: شاعران بی دیوان: ۴۸۱).
۱۰. (اسم) [قدیمی] افسانه.

انگاره در دانشنامه ویکی پدیا

انگاره
انگاره می تواند به موارد زیر اشاره کند:
پارادایم
ایده
الگو
اصل
فرضیه
روبرت کخ (به آلمانی: Robert Koch) پزشک و دانشمند آلمانی یکی دیگر از افرادی بود که در شکل گیری نظریه میکروب های بیماری زا نقش مهمی ایفا نمود. طبق انگاره کخ (به آلمانی: Henle-Koch-Postulate) برای اینکه ثابت شود شود ریزاندامگانی عامل بیماری ای است:
نظریه میکروب های بیماری زا
۱- ریزاندامگان عامل بیماری باید به مقدار زیاد در تمام گونه موجودات زنده مبتلا به این بیماری یافت شود، اما باید در گونه های سالم یافت نشود.
۲- ریزاندامگان عامل بیماری باید از یک موجود زنده بیمار جدا شده و بتواند در کشت خالصی رشد داده شود.
۳- هنگامی که موجود زندهٔ مشابهی به ریزاندامگان عامل بیماری کشت شده آلوده گشت باید بیمار شود.
تحول انگاره یا جابه جایی پارادایم (به انگلیسی: Paradigm Shift) غالباً به تغییر اساسی و پارادایمی در تفکر و الگوهای ذهنی اندیشیدن اطلاق می گردد که در نهایت مبنای خرد و کلان یک دیدگاه را متحول می کند. تحول انگاره مبحثی در تحول و ثبات فهم است به شرط آنکه در مورد تغییرات پارادایمی بحث کند. به عبارت دیگر «تحول انگاره عبارت است تغییر کل نگرانه، رویکردی و قابل توجه در یک علم مثلاً تفسیر متافیزیک پدیده های مادی (در قرون وسطی و طی عصر رنسانس) دچار تحول انگاره شد و سر از پوزیتیویسم منطقی و تجربه گرایی افراطی در آورد. این یک تحول انگاره بود. تحول انگاره شامل افزایش یک زاویه دید جدید هم می شود. مثلاً نوع نگاه زیبایی شناختی (حرفه ای و نه استحسانی و عامه پسند) یک تحول انگاره است مشروط به این که عالمان آن را قابل توجه بدانند.»
معرفت شناسی تکاملی
تحول انگاره، تعبیری است که نخستین بار توسط توماس کوهن، فیزیکدان آمریکایی، در کتاب تأثیرگذار او با نام «ساختار انقلاب های علمی» (۱۹۶۲) ابداع شد. واژه های پارادایم (Paradigm) و جابجایی پارادایم (Paradigm Shift) از واژه های کلیدی در زبان و ادبیا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی انگاره به انگلیسی

idea (اسم)
معنی ، اگاهی ، مراد ، گمان ، نیت ، اندیشه ، خیال ، فکر ، تصور ، انگاره ، خاطر ، طرز تفکر ، طرز فکر ، خاطره ، نقشه کار
pattern (اسم)
نظیر بودن ، طرح ، ملاک ، انگاره ، نقش ، سرمشق ، مدل ، الگو ، صفات و خصوصیات فردی ، مسطوره
sketch (اسم)
خلاصه ، شرح ، زمینه ، طرح ، ملخص ، مسوده ، انگاره ، طرح اولیه ، طراحی کلیات ، طرح خلاصه ، نقشه ساده ، پیش نویس ازمایشی
croquis (اسم)
طرح ، مسوده ، انگاره
tenet (اسم)
مرام ، عقیده ، اصول ، انگاره ، انگاشته ، متعقدات مذهبی ، پایه تفکر
postulate (اسم)
ادعا ، درخواست ، انگاره ، تقاضا ، قیاس منطقی ، پذیره

معنی کلمه انگاره به عربی

انگاره
رسم تخطيطي , فکرة

انگاره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
فرضیه. زیرا که انگاشتن به معنای خیال کردن و فرض کردن و پنداشتن نیز میباشد
عباس
انگاره یا ایده در حقیقت طرحی است ذهنی ذهنی . شاید بتوان انگاره را اولین گام برای حل یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز دانست. به عبارت دیگر ایده ساده ترین راه حلی است که انسان در برابر یک مساله یا نیاز به آن فکر می کند. هر چند می توان یک ایده را بسط داد و پیچیده کرد.
مطرح کردن انگاره یا ایده
مطرح کردن انگاره، با توجه به ماهیت ذهنی آن، می تواند فارغ از هر گونه قید و بندی صورت پذیرد. اما برای عملی کردنش، باید به بسیاری از این محدودیتها مثل قوانینی فیزیکی، حقوقی و ... توجه کرد. طرح ایده های نو، رابطه مستقیمی با خیال پردازی و خلاقیت دارد. این مطلب از کتاب داستان رابرت مک کی ترجمه محمد گذر آبادی چنین است که عناصر در داستان شامل واژه شناسی، ساختار، حادثه، صحنه، لحضه، سکانس، پرده، داستان، مثلث داستان، شاه پیرنگ، خرده پیرنگ، ضد پیرنگ، تفاوتهای صوری در درون مثلث داستان، پایانه های بسته در برابر پایانه های باز، کشمکش بیرونی در برابرکشمکش درونی، قهرمان منفرد در برابر تعدد قهرمان منفعل، زبان خطی در برابر غیر خطی، علیت در برابر تصادف، واقعیت پایداردر برابر واقعیت نا پایدار، تغییر دربرابر ایستائی، سیاست طرحی داستان، وبلاخره نویسنده باید بر فرم کلاسیک تسلط داشته باشد وبه چیزی که می نویسد ایمان داشته باشد واین کلید حل معمای طرح یا ایده می باشد .
بیژن افشار نادری
پندار ، تصور ، فکر و خیال، فرضیه ، تئوری، موضوعی که حقیقت داشتن آن اثبات نشده است و قطعیت نیافته است و در حد حدس و گمان می باشد.
علی سیریزی
ایده ، طرح و به عبارتی ساده ترین راه حل برای فکر کردن در درباره مسئله و یا نیاز است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مفهوم انگاره   • تغییر الگوهای ذهنی   • تعریف انگاره   • انگاره سازی چیست   • انگاره نقره   • پارادایم   • انگاره به انگلیسی   • برند چیست   • معنی انگاره   • معرفی انگاره   • انگاره چیست   • انگاره یعنی چی   • انگاره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انگاره
کلمه : انگاره
اشتباه تایپی : hk'hvi
آوا : 'engAre
نقش : اسم
عکس انگاره : در گوگل

آیا معنی انگاره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )