انفارکتوس

/~anfArktus/

معنی انگلیسی:
infarct

فرهنگ فارسی

زخم وکوبیدگی درعروق خون بواسطه زمین خوردن یاصدمه دیگر، مرگ قسمتی ازنسج بدن که جریان خون به آن قطع شده باشد

فرهنگ معین

( آنفارکتوس ) [ فر. ] ( اِ. ) قسمتی از بافت (قلب یا کلیه ) که شریان مشروب کنندة آن بسته باشد.

فرهنگ عمید

( آنفارکتوس ) عارضه ای که در آن یکی از رگ های تغذیه کنندۀ قلب یا عضوی دیگر مسدود شده و منجر به قطع جریان خون آن بافت می شود، سکتۀ قلبی.
= آنفارکتوس

دانشنامه عمومی

آنفارکتوس. آنفارکتوس ( به فرانسوی: Infarctus ) نوعی از نکروز یا مرگ در بافت است که بر اثر انسداد در مسیر خون رسانی ایجاد می شود. این حالت ممکن است بر اثر ترومبوز، پارگی مسیر خون یا انقباض عروق باشد
این نوع آنفارکتوس بر اثر قطع جریان سرخرگ ها و در بافت های جامد و سخت ایجاد می شود مثل کیسهٔ صفرا. این نوع از آنفارکتوس در برخی اندام ها مثل قلب و کلیه به شکل سفید با هالهٔ قرمز ایجاد می شود.
آنفارکتوس قرمز بر اثر گرفتگی سیاهرگ در بافت هایی مثل شش و روده ایجاد می شود.
مانند وقتی که تمام یک عضو بدن تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
زمانی که تنها بخشی از اندام آسیب دیده است.
زمانی که آنفارکتوس تنها به صورت میکروسکوپی قابل مشاهده است.
• آسیب شناسی بارز
• بافت شناسی
• علت های مرگ
• قلب شناسی
مقاله های بدون منبع
• همه مقاله های بدون منبع
• مقاله های دارای واژگان به زبان فرانسوی
عکس آنفارکتوس
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

مترادف ها

infarction (اسم)
انفارکتوس

پیشنهاد کاربران

بپرس