برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1510 100 1
شبکه مترجمین ایران

انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)

انس المسجون و راحه المحزون (کتاب) در دانشنامه اسلامی

انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)
«انس المسجون و راحة المحزون»، تالیف صفی الدین، ابو الفتح، عیسی بن بحتری حلبی ، به زبان عربی و حاوی مسائل مختلف اخلاقی، نکات حکمت آمیز و مطالبی در باب زندان و بازداشت است.
متن کتاب، مشتمل بر نه فصل است و مجموعا حاوی ۶۱۸ حکایت و سخن از بزرگان در قالب نظم و نثر است. تنها فصل چهارم کتاب، در مورد زندان است و بقیه فصول، ارتباط کمی با زندان دارد که با دقت و تامل، قابل درک است. مقدمه محقق کتاب، محمد ادیب جادر، در آغاز کتاب درج شده است.
گزارش محتوا
فهرست های زیر در آخر کتاب ذکر شده است: ۱. فهرست آیات؛ ۲. فهرست احادیث؛ ۳. فهرست کتب؛ ۴. فهرست امثال؛ ۵. فهرست اعلام؛ ۶. فهرست اقوام؛ ۷. فهرست اماکن و شهرها؛ ۸. فهرست اشعار؛ ۹. فهرست رجز؛ ۱۰. فهرست نیمه بیت ها؛ ۱۱. فهرست مطالب. پاورقی ها، به بیان اختلاف نسخ، توضیح اعلام، ذکر منابع و... اختصاص یافته است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)   • مفهوم انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)   • تعریف انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)   • معرفی انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)   • انس المسجون و راحه المحزون (کتاب) چیست   • انس المسجون و راحه المحزون (کتاب) یعنی چی   • انس المسجون و راحه المحزون (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انس المسجون و راحه المحزون کتاب

کلمه : انس المسجون و راحه المحزون (کتاب)
اشتباه تایپی : hks hgls[,k , vhpi hglpc,k (;jhf)
عکس انس المسجون و راحه المحزون (کتاب) : در گوگل

آیا معنی انس المسجون و راحه المحزون (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )