برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1514 100 1
شبکه مترجمین ایران

انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)

انس المسجون و راحة المحزون (کتاب) در دانشنامه اسلامی

انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)
«انس المسجون و راحة المحزون»، تالیف صفی الدین، ابو الفتح، عیسی بن بحتری حلبی ، به زبان عربی و حاوی مسائل مختلف اخلاقی، نکات حکمت آمیز و مطالبی در باب زندان و بازداشت است.
متن کتاب، مشتمل بر نه فصل است و مجموعا حاوی ۶۱۸ حکایت و سخن از بزرگان در قالب نظم و نثر است. تنها فصل چهارم کتاب، در مورد زندان است و بقیه فصول، ارتباط کمی با زندان دارد که با دقت و تامل، قابل درک است. مقدمه محقق کتاب، محمد ادیب جادر، در آغاز کتاب درج شده است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)   • مفهوم انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)   • تعریف انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)   • معرفی انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)   • انس المسجون و راحة المحزون (کتاب) چیست   • انس المسجون و راحة المحزون (کتاب) یعنی چی   • انس المسجون و راحة المحزون (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انس المسجون و راحة المحزون کتاب

کلمه : انس المسجون و راحة المحزون (کتاب)
اشتباه تایپی : hks hgls[,k , vhpة hglpc,k (;jhf)
عکس انس المسجون و راحة المحزون (کتاب) : در گوگل

آیا معنی انس المسجون و راحة المحزون (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )