برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

انس آباد

معنی انس آباد در لغت نامه دهخدا

انس آباد. [ اَ ن َ ] (اِخ ) قریه ای است در رستاق اعلم در خاک همدان در حوالی درگزین. (از مرآت البلدان ص 97). قریه ای است از اعمال درگزین. و از آنجاست ابوالقاسم ناصربن علی درگزینی وزیر محمودبن محمد سلجوقی و طغرل بن محمد. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به ناصر درگزینی در همین لغت نامه شود.

معنی انس آباد به فارسی

انس آباد
قریه ایست در رستاق اعلم در خاک همدان در حوالی در گزین قریه ایست از اعمال در گزین .

انس آباد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انس آباد   • مفهوم انس آباد   • تعریف انس آباد   • معرفی انس آباد   • انس آباد چیست   • انس آباد یعنی چی   • انس آباد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انس آباد

کلمه : انس آباد
اشتباه تایپی : hks Hfhn
عکس انس آباد : در گوگل

آیا معنی انس آباد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )