برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

انسان گرایی و وحشت

انسان گرایی و وحشت در دانشنامه آزاد پارسی

انسان گرایی و وحشت (Humanisme et Terreur)
کتابی درباب تحلیل انسان گرایی و خشونت در جوامع لیبرال و جوامع کمونیستی، تألیف موریس مرلوپونتی، به زبان فرانسوی، منتشرشده در ۱۹۴۷. مرلوپونتی در این کتاب می کوشد مسئلۀ وحشت را در نظام های کمونیستی تطهیر کند. به باور او، نباید به اصول لیبرالیسم همچون سنجه ای برای درک انسان گرایی در جوامع لیبرال نظر اندازیم، بلکه باید عملکردهای این نظام ها را در داخل و خارج از مرزهای سیاسی شان بررسی کنیم. در پی چنین بررسی ای یقیناً خدعه های نظام های لیبرالیستی بیش از پیش بیان می شود. در برابر، مسئلۀ انسان گرایی را در نظام های کمونیستی نیز باید از منظر روابط انسانی، و نه اصول، بررسی کنیم. مسئلۀ انتخاب میان پاکی و وحشت در میان نیست؛ پاکی وجود ندارد. مسئلۀ انتخاب میان انواع وحشت در میان است. این سان، وحشت کمونیستی بدین سبب پذیرفتنی تر است که روی در نوعی انسان گرایی دارد.

انسان گرایی و وحشت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انسان گرایی و وحشت   • مفهوم انسان گرایی و وحشت   • تعریف انسان گرایی و وحشت   • معرفی انسان گرایی و وحشت   • انسان گرایی و وحشت چیست   • انسان گرایی و وحشت یعنی چی   • انسان گرایی و وحشت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انسان گرایی و وحشت

کلمه : انسان گرایی و وحشت
اشتباه تایپی : hkshk 'vhdd , ,paj
عکس انسان گرایی و وحشت : در گوگل

آیا معنی انسان گرایی و وحشت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )