انسامبل

دانشنامه عمومی

آنسامبل. آنسامبل یا هَنگَرد ( در فیزیک ) به یکی از موارد زیر اشاره دارد:
گروه موسیقی ( به انگلیسی: Musical Ensemble )
• گروه رقص ( به انگلیسی: Dance Ensemble )
آنسامبل آماری ( به انگلیسی: Statistical Ensemble ) ، مجموعهٔ فرضی ای از سامانه های فیزیکی که در فیزیک آماری و ترمودینامیک به کار می رود.
آنسامبل میکروکانونی ( به انگلیسی: Microcanonical Ensemble )
• آنسامبل بندادی ( به انگلیسی: Canonical Ensemble )
• آنسامبل بزرگ بندادی ( به انگلیسی: Grand Canonical Ensemble )
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

آنسامبل. آنسامْبْل (ensemble)
(یا: هم نوازی) گروهی از اجراکنندگان موسیقی ، معمولاً گروهی از نوازندگان موسیقی مجلسی ، و به ویژه گروهی بزرگ تر از کوآرتت . معمولاً هریک از اعضای یک آنسامبل، بخش یا پارت متفاوتی را می نوازد؛ اما در یک ارکستر ممکن است یک بخش یا پارت را چند نوازنده اجرا کنند. در اپرا، این کلمه اغلب به قسمتی اشاره دارد که در آن چند تک خوان با هم به اجرا می پردازند.

پیشنهاد کاربران

مجموعه ای از اجزا که در کنار یکدیگر قرار گرفته و هدف مشخصی را دنبال می کنند ، گروه ، دسته

بپرس