برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1422 100 1

امین شمردن

معنی امین شمردن در لغت نامه دهخدا

امین شمردن. [ اَ ش ِ / ش ُ م َ/ م ُ دَ ] (مص مرکب ) امانت دار پنداشتن :
چون شمارندش امین و رازدان
دام دیگرگون نهم در پیششان.
مولوی.

معنی امین شمردن به فارسی

امین شمردن
امانت دار پنداشتن

امین شمردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امین شمردن   • مفهوم امین شمردن   • تعریف امین شمردن   • معرفی امین شمردن   • امین شمردن چیست   • امین شمردن یعنی چی   • امین شمردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امین شمردن
کلمه : امین شمردن
اشتباه تایپی : hldk alvnk
عکس امین شمردن : در گوگل

آیا معنی امین شمردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )