برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1347 100 1

امین المله

معنی امین المله در لغت نامه دهخدا

امین الملة. [ اَ نُل ْ م ِل ْ ل َ ] (اِخ ) از لقب های سلطان محمود غزنویست. (از ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). و او را بیشتر یمین الدوله وامین المله می گفتند. رجوع به محمود و غزنویان شود.

معنی امین المله به فارسی

امین المله
لقب های سلطان محمود غزنویست

امین المله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امین المله   • مفهوم امین المله   • تعریف امین المله   • معرفی امین المله   • امین المله چیست   • امین المله یعنی چی   • امین المله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امین المله
کلمه : امین المله
اشتباه تایپی : hldk hglgi
عکس امین المله : در گوگل

آیا معنی امین المله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )