برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرالمومنین علی (علیه السلام)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

امیرالمومنین علی (علیه السلام) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امیرالمومنین علی (علیه السلام)   • مفهوم امیرالمومنین علی (علیه السلام)   • تعریف امیرالمومنین علی (علیه السلام)   • معرفی امیرالمومنین علی (علیه السلام)   • امیرالمومنین علی (علیه السلام) چیست   • امیرالمومنین علی (علیه السلام) یعنی چی   • امیرالمومنین علی (علیه السلام) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امیرالمومنین علی علیه السلام
کلمه : امیرالمومنین علی (علیه السلام)
اشتباه تایپی : hldvhgl,lkdk ugd (ugdi hgsghl)
عکس امیرالمومنین علی (علیه السلام) : در گوگل

آیا معنی امیرالمومنین علی (علیه السلام) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )