برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1454 100 1

امپریالیست

/'amperyAlist/

مترادف امپریالیست: استعمارطلب، توسعه طلب، سرمایه دار

معنی امپریالیست در لغت نامه دهخدا

امپریالیست. [ اَ پ ِ ] (فرانسوی ،ص ) طرفدار امپریالیسم. (فرهنگ فارسی معین ) (از لاروس کوچک ). هواخواه امپراطوری. (فرهنگ فارسی معین ). || طرفدار سیاستی که مبتنی بر بسط نفوذ و قدرت اقتصادی و سیاسی کشور خویش بر کشورهای دیگر است. رجوع به امپریالیسم شود.

معنی امپریالیست به فارسی

امپریالیست
هواخواه امپراتوری، طرفدارامپریالیسم
( صفت ) طرفدار امپریالیسم هواخواه امپراتوری .

معنی امپریالیست در فرهنگ معین

امپریالیست
(اَ پِ) [ فر. ] (ص .) هواخواه و طرفدار امپریالیسم .

معنی امپریالیست در فرهنگ فارسی عمید

امپریالیست
دارای نظام امپریالیست.

معنی امپریالیست به انگلیسی

imperialist (اسم)
امپریالیست

معنی کلمه امپریالیست به عربی

امپریالیست
استعماري

امپریالیست را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امپریالیسم فرهنگی   • امپریالیسم سیاسی   • انواع امپریالیسم   • نقاشی امپریالیسم   • سوسیالیسم یعنی چی؟   • امپریالیسم در هنر   • امپریالیسم اقتصادی   • امپریالیسم زبانی   • معنی امپریالیست   • مفهوم امپریالیست   • تعریف امپریالیست   • معرفی امپریالیست   • امپریالیست چیست   • امپریالیست یعنی چی   • امپریالیست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امپریالیست
کلمه : امپریالیست
اشتباه تایپی : hl~vdhgdsj
آوا : 'amperyAlist
نقش : صفت
عکس امپریالیست : در گوگل

آیا معنی امپریالیست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران