برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امپراطوری هخامنشی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

امپراطوری هخامنشی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امپراطوری هخامنشی   • مفهوم امپراطوری هخامنشی   • تعریف امپراطوری هخامنشی   • معرفی امپراطوری هخامنشی   • امپراطوری هخامنشی چیست   • امپراطوری هخامنشی یعنی چی   • امپراطوری هخامنشی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امپراطوری هخامنشی
کلمه : امپراطوری هخامنشی
اشتباه تایپی : hl~vhx,vd iohlkad
عکس امپراطوری هخامنشی : در گوگل

آیا معنی امپراطوری هخامنشی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )