برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1527 100 1
شبکه مترجمین ایران

امبروسیا

معنی امبروسیا در لغت نامه دهخدا

امبروسیا. [ اَ ] (اِ) شواصرا. مسک الجن. ارطاماسیا. امبروسیا لغت اهل کایادوس است. (از ترجمه ٔ فرانسوی مفردات ابن البیطار ذیل شواصرا). رجوع به شواصرا شود.

معنی امبروسیا به فارسی

امبروسیا
شواصرا مسک الجن . ارطاماسیا

امبروسیا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کوشکی
امبروسيا را بطرس و ارطاماسيا نيز می ‏نامند و آن گياهی است علفی با شاخه‏ هاى زياد به درازاى سه وجب، برگ آن به برگ سداب شباهت دارد و به ساق آن نزديك است پرتخم به صورت خوشه و بوى آن نيز مانند سداب، ريشه آن باريك و حدود دو وجب و قابض است و ضماد آن مانع ريزش مواد میگردد... (تت دياسقوريدوس م- 3 ش 109 ص 291).
در صيدنه ابو ريحان بيرونی نوشته ديوسكوريد عينا با اين تفاوت كه اولا بطرس surtoB كه در يونانی به معنی خوشه انگور است" عنقود" آورده شده است و عنقود به‏طور عام به معنی خوشه و در اصطلاح پزشكان سنتی اختصاصا به امبروسيا اطلاق گرديده است به‏طوریكه در مخزن الادويه اين گياه ذيل عنقود آمده نه امبروسيا كه نام لاتين و اين نيز ماخوذ از لغت اهل كابادوس است ثانيا ابو ريحان" رايحه سداب" را" رايحه خشخاش" ذكر نموده است كه با نقل قول ابن بيطار از ديوسكوريد نيز مغاير است.
ابن بيطار ذيل امروسيا إ 1* آن را شرح داده پس از نقل قول از ديوسكوريد به شرح ذكرشده در فوق می‏نويسد: جالينوس در سادسه گفته است ضماد كردن آن از خارج اثر قابض دارد و مانع ريزندگی میشود ... (تت جامع مفردات ج 1- ص 55).
صاحب مخزن ذيل عنقود مى‏نويسد: عنقود ... سرد و خشك است مقوى اعضاء و مانع ريختن مواد به اعضاء است و ضماد آن رافع اورام حاده و التهاب آن و مسكن حدت خون و صفرا. مقدار شربت آن سه درم ... (مخزن الادويه 402).
امروزه نيز آن را مقوى اعضاء بويژه قلب و معده و رافع عوارض مسلولين از خارج و التيام‏دهنده زخم و جراحات و نرم‏كننده میدانند مضافا در درمان اخلاط خونی و خون‏ريزى بينی مصرف مینمايند. دايرة المعارف طب سنتى (گياهان دارويى)، ج‏1، ص: 140

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امبروسیا   • مفهوم امبروسیا   • تعریف امبروسیا   • معرفی امبروسیا   • امبروسیا چیست   • امبروسیا یعنی چی   • امبروسیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امبروسیا

کلمه : امبروسیا
اشتباه تایپی : hlfv,sdh
عکس امبروسیا : در گوگل

آیا معنی امبروسیا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )