برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1388 100 1

امانت گزار

معنی امانت گزار در لغت نامه دهخدا

امانت گزار. [ اَ ن َ گ ُ ] (نف مرکب ) اداکننده ٔ امانت. امین. گزارنده ٔ امانت :
خداترس باید امانت گزار
امین کز تو ترسد امینش مدار.
سعدی.

معنی امانت گزار به فارسی

امانت گزار
ادا کننده امانت . امین

معنی امانت گزار در فرهنگ معین

امانت گزار
( ~. گُ) [ ع - فا. ] (ص .) امین ، کسی که شرط امانت داری را به جا می آورد.

امانت گزار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امانت گزار   • مفهوم امانت گزار   • تعریف امانت گزار   • معرفی امانت گزار   • امانت گزار چیست   • امانت گزار یعنی چی   • امانت گزار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امانت گزار
کلمه : امانت گزار
اشتباه تایپی : hlhkj 'chv
عکس امانت گزار : در گوگل

آیا معنی امانت گزار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )