برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1384 100 1

امانت گذاشتن

معنی امانت گذاشتن در لغت نامه دهخدا

امانت گذاشتن. [ اَ ن َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) سپردن چیزی به امانت بکسی. || سپردن مرده بطور موقت بگوری تا سپس بجای دیگر نقل کنند.

معنی امانت گذاشتن به فارسی

امانت گذاشتن
( مصدر ) چیزی را نزد کسی ودیعه نهادن .

امانت گذاشتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امانت گذاشتن   • مفهوم امانت گذاشتن   • تعریف امانت گذاشتن   • معرفی امانت گذاشتن   • امانت گذاشتن چیست   • امانت گذاشتن یعنی چی   • امانت گذاشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امانت گذاشتن
کلمه : امانت گذاشتن
اشتباه تایپی : hlhkj 'bhajk
عکس امانت گذاشتن : در گوگل

آیا معنی امانت گذاشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )