برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1395 100 1

امانت فروش

معنی امانت فروش در لغت نامه دهخدا

امانت فروش. [ اَ ن َ ف ُ ] (نف مرکب ) فروشنده ٔ اجناسی که بطور امانت به وی سپرده اند. سمسار. || امروزه بکسی اطلاق شود که اثاث خانه از فرش و ظرف و مبل و جز آن رانو یا کهنه خریداری کند و در فروشگاه خود بفروشد.

معنی امانت فروش به فارسی

امانت فروش
فروشنده اجناسی که بطور امانت بوی سپرده اند .

امانت فروش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گروه خرید و فروش تلگرام   • دست دوم فروشی تهران   • امانت فروشی اصفهان   • دست دوم خودرو   • چي لازم داري   • آدرس سمساری های تهران   • تات کالا   • سمساری غرب تهران   • معنی امانت فروش   • مفهوم امانت فروش   • تعریف امانت فروش   • معرفی امانت فروش   • امانت فروش چیست   • امانت فروش یعنی چی   • امانت فروش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امانت فروش
کلمه : امانت فروش
اشتباه تایپی : hlhkj tv,a
عکس امانت فروش : در گوگل

آیا معنی امانت فروش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )