برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

امام معصوم


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

امام معصوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امام معصوم   • مفهوم امام معصوم   • تعریف امام معصوم   • معرفی امام معصوم   • امام معصوم چیست   • امام معصوم یعنی چی   • امام معصوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امام معصوم

کلمه : امام معصوم
اشتباه تایپی : hlhl luw,l
عکس امام معصوم : در گوگل

آیا معنی امام معصوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )