برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

الهه اقیانوس

معنی الهه اقیانوس به انگلیسی

neptune (اسم)
نپتون ، الهه اقیانوس ، ستاره نپتون

معنی کلمه الهه اقیانوس به عربی

الهه اقیانوس
نبتون

الهه اقیانوس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهه
الهه به اقیانوس تشبیه شدهاست چه زیبا ممنون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الهه عشق یونانیان در جدول   • الهه های یونان باستان   • الهه خرد رومیان   • الهه زمین در یونان   • نام الهه های ایرانی   • اسامی الهه های یونان باستان   • الهه زیبایی ایران باستان   • نام الهه زمین یونان چیست   • معنی الهه اقیانوس   • مفهوم الهه اقیانوس   • تعریف الهه اقیانوس   • معرفی الهه اقیانوس   • الهه اقیانوس چیست   • الهه اقیانوس یعنی چی   • الهه اقیانوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الهه اقیانوس

کلمه : الهه اقیانوس
اشتباه تایپی : hgii hrdhk,s
عکس الهه اقیانوس : در گوگل

آیا معنی الهه اقیانوس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )