اللهم عجل لولیک الفرج و الفرح

پیشنهاد کاربران

الهم عجل لولیم الفرج یعنی: ۱ - خداوند هر سببی که موجب تعجیل این فرج است به عافیت میسّر نماید. ۲ - خداوند متعال آنچه مانع در تعجیل این فرج است به عافیت دفع نماید.
برای تعجیل در رسیدن به امور هم میتوان خواند
۱ - خداوند هر سببی که موجب تعجیل این فرج است به عافیت میسّر نماید. ۲ - خداوند متعال آنچه مانع در تعجیل این فرج است به عافیت دفع نماید.
خداوندا در ظهور منجی عالم بشریت عجله کن 🖤😭
خدایا ظهور آقا امام زمان را نزدیک بگردان
خدایا در ظهورش اجله کن
خداوندا گشایش کار و خشنودی ولی ات را زود برسان
خدایا در گشایش صاحب زمانت عجله کن
خداوندا هرچه سریعتر ظهور آقا ( امام زمان ) رابرسان
خدایا بشتاب برای ظهور دوستت
ولی، معنای زیادی دارد ولی اینجا نمیتواند به معنای سرپرست باشد
الاهی ای قدرت مطلق در امری که محقق کرده ای از قبل . در آمدن ولی و حجت خود عجله کن لطفاً به لطف بی نهایت و بزرگی بی مثالت. آمین یا رب ال آلمین
خدایا ، در امر فرج ولی ات ، تعجیل بفرما 🤲
بحق حضرت زینب کبری سلام الله علیها 🤲
پروردگارا منجی و ولی ما را با شتاب و نشاط به ما ارزانی ده
خدایا ظهور امام زمان رو به ما نزدیک کن
یا رب یا رب یا رب، ظهور آقایمان ولی عصر بن الحسن ( عج ) را عنایت بفرما.
ادرکنی، ادرکنی، ادرکنی
الساعه، الساعه، الساعه
و بحق زینب کبرا ( س ) 🤲🏻
خداوندا برای کار ولی ات شتاب کن
خداوندا ظهور امام زمان را به ما نزدیک گردان
در ظهور مولا مهدی تجین کن
خداوندا
ظهور اماممان را نزدیک کن
یعنی خدایا در فرج ولی ما شتاب کن عجله کن
خداوندا ، گشایش کار و خشنودی ولی ات را زود برسان
هوالعلیم
اللهم عَجِّل لِوَلیِکَ الفرجِ والفَرَح: بارالها برای گشایش کار و شادمانی ولی ات شتاب کن ؛
خداوندا ، گشایش کار و خشنودی ولی ات را زود برسان
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢١)

بپرس