الحاقیه

/~elhAqiyye/

مترادف الحاقیه: پیوست، متمم، منضمات

معنی انگلیسی:
appendage, rider

فرهنگستان زبان و ادب

{amendment} [مدیریت-مدیریت پروژه] اصلاح یا حذف بخشی از مفاد پیمان یا افزودن مواردی به آن پس از توافق و پیش از ابلاغ

مترادف ها

rider (اسم)
الحاقیه

فارسی به عربی

راکب

پیشنهاد کاربران

Annex
الحاقیه ( endorsement )
:[اصطلاح بیمه]اصلاحات و تغییرات در متن بیمه نامه اولیه که بعدا در بیمه نامه بوجود می آید، از طریق صدور نوشته ای که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید انجام می پذیرد، این نوشته را در بیمه الحاقیه می نامند.
آن سندی که جزو لاینفک قرارداد یا تفاهم نامه یا . . . است که به پیشنهاد و رضایت طرفین جهت کاهش، افزایش، اصلاح یا ترمیم برخی از مفاد قرارداد یا . . . به آن الحاق یا ضمیمه می گردد.

بپرس