برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

التهاب پرده داخلی قلب

التهاب پرده داخلی قلب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن مرادنوری
آندوکاردیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی التهاب پرده داخلی قلب   • مفهوم التهاب پرده داخلی قلب   • تعریف التهاب پرده داخلی قلب   • معرفی التهاب پرده داخلی قلب   • التهاب پرده داخلی قلب چیست   • التهاب پرده داخلی قلب یعنی چی   • التهاب پرده داخلی قلب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التهاب پرده داخلی قلب
کلمه : التهاب پرده داخلی قلب
اشتباه تایپی : hgjihf ~vni nhogd rgf
عکس التهاب پرده داخلی قلب : در گوگل

آیا معنی التهاب پرده داخلی قلب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )