برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

التقاطی

/'elteqAti/

معنی التقاطی به فارسی

[eclectic counseling] [روان شناسی] مشاوره ای که در آن آموزه ها و یافته ها و روش هایی را از میان نظریه های متنوعِ موجود برمی گزینند و با یکدیگر ادغام می کنند و در عمل به کار می برند

معنی التقاطی در فرهنگ معین

التقاطی
( ~.) [ ع - فا. ] (حامص .) گردآوری و پیوند غیراصولی چندین مجموعة ایدئولوژیکی و نظریه های نامتجانس .

التقاطی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمیا
1. دربردارنده ی عناصر مختلفی از آرا ، عقاید ، و روش ها ، یا آمیزه ای از چند روش یا مکتب ، معمولا بدون سنخیت محتوایی و ارزشی : مکتب التقاطی. گزینشی.
2. دارای مکتب یا فکر اخذ شده از آرای گوناگون.
3. (طنز) گردآمده از عناصر ناساز و آرا و اندیشه های متناقض.
حسین اودر
به معنای درهم امیخته شده چندین ایدوئولوژی بدون ابتکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی التقاط   • اسلام التقاطی   • التقاط گرایی چیست   • التقاطی دهخدا   • مکتب التقاطی   • سبک التقاطی در معماری   • تفکر التقاطی چیست   • اسلام التقاطی چیست   • معنی التقاطی   • مفهوم التقاطی   • تعریف التقاطی   • معرفی التقاطی   • التقاطی یعنی چی   • التقاطی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التقاطی

کلمه : التقاطی
اشتباه تایپی : hgjrhxd
آوا : 'elteqAti
نقش : صفت
عکس التقاطی : در گوگل

آیا معنی التقاطی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )