برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

اقدام

/'eqdAm/

مترادف اقدام: رفتار، عمل، مبادرت

برابر پارسی: دست بکار شدن، انجام دادن، دست زدن، کار

معنی اقدام در لغت نامه دهخدا

اقدام. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ قَدَم. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) :
چه دشمنی تو که از دست عشق و شمشیرت
مطاوعت بگریزم نمیکنند اقدام.
سعدی.
- مزال اقدام ؛ لغزشگاه. جائی که قدم ها بلغزد.

اقدام. [ اِ ] (ع مص ) پیش درآمدن.(از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). پیش رفتن در کاری. (غیاث اللغات ). || دلیری نمودن.(ناظم الاطباء) (از آنندراج ) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). شجاعت کردن. (اقرب الموارد). || دلیر کردن کسی را. (ناظم الاطباء) (آنندراج ). دلیر گردانیدن کسی را. (منتهی الارب ). || پیش فرستادن. (از ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || بسیار پیشی کردن. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || سوگندخورانیدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || سوگند خوردن. (اقرب الموارد). || شروع کردن در ایجاد عقد و آغاز کردن در احداث آن. (از تعریفات سیدجرجانی ). || خوشنود شدن : اقدام علی العیب ؛ رضی به. (از اقرب الموارد). || شجاعت و دلیری و جرأت و جسارت و گستاخی و دلاوری. || ثبات و پایداری. || جهد و کوشش و سعی. || اشتغال. || در تداول ، پیش رفتگی. (ناظم الاطباء).
- اقدام کردن ؛ شروع کردن. پرداختن. پیشی گرفتن در کاری.
- اقدام نمودن ؛ تعجیل کردن و شتاب کردن. (ناظم الاطباء) : حکما گویند بر سه کار اقدام ننماید مگر نادانی... (کلیله و دمنه ). حاشا که ذات شریف که مصدر افاضت و خیرات است بر حرکتی که موجب تشنیع تواند بود اقدام نماید. (سندبادنامه ).

معنی اقدام به فارسی

اقدام
گامها، جمع قدم، پیش رفتن درکاری، بکاری دست زدن، گام برداشتن وپاپیش گذاشتن درامری، پیشی کردن
۱- ( مصدر) در پیش شدن کار پیش گرفتن دست بکار شدن . ۲ - دلیری کردن . ۳ - ( اسم ) دلیری . جمع : اقدامات . یا اقدام مقتضی. کاری که از لحاظ مقررات اداری باید انجام داد: اقدام مقتضی بعمل آید .
[action] [اعتیاد] چهارمین مرحلۀ تغییر رفتار اعتیادی که در آن فرد به صورت جدی تلاش می کند رفتار اعتیادی خود را ترک کند متـ . مرحلۀ اقدام action stage
[corrective action] [مدیریت-مدیریت پروژه، مهندسی محیط زیست و انرژی] [مدیریت-مدیریت پروژه] اقدامی مستند برای بازگرداندن روند اجرای پروژه به مسیر برنامۀ مصوب [مهندسی محیط زیست و انرژی] چاره جویی و به کارگیری راه حل هایی برای کاهش یا از میان برداشتن یک مشکل معین
[blocked attempt] [مهندسی مخابرات] اقدام به تماسی که به برقراری ارتباط منجر نشود
[مهندسی مخابرات] ← اقدام به تماس
[call attempt] [مهندسی مخابرات] مبادرت به تماس خواه برقرار شود خواه نشود متـ . اقدام به برخوانی
[access attempt] [مهندسی مخابرات] فرایند تعامل یک یا چند کاربر با سامانۀ مخابرات برای آغاز انتقال اطلاعات
[preemptive action] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] ← پیش دستی
[hedging action] [آینده پژوهی و آینده نگری] رشته فعالیت هایی برای افزایش آمادگی درصورت نقض شدن فرض ها
[preventive action] [مدیریت-مدیریت پروژه] اقدامی مستند برای کاستن از احتمال بروز پیامدهای نام ...

معنی اقدام در فرهنگ معین

اقدام
( اَ ) [ ع . ] ( اِ.) جِ قدم ، گام ها.
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) دست به کاری زدن . ۲ - دلیری کردن . ۳ - (اِمص .) دلیری .

معنی اقدام در فرهنگ فارسی عمید

اقدام
= قَدَم
پیش رفتن در کاری، به کاری دست زدن، پا پیش گذاشتن در امری.

اقدام در دانشنامه اسلامی

اقدام
اِقْدام ، قاعده ای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن ، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان می گردد.
قاعده اقدام به عنوان یکی از مستندات فقهی ِ قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد «ما یضمن بصحیحه ، یضمن بفاسده » شمرده شده است .
استفاده از مفاد قاعده اقدام
مفاد قاعده اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی مورد استفاده قرار گرفت و توسط فقیهان پس از او نیز پی گیری شد. بر پایه این قاعده ، در جایی که مال غصبی توسط غاصب به فروش می رفت و مال در دست مشتری نقصان می یافت ، مالک می توانست ارش نقصان را از مشتری مطالبه نماید و مشتری به دلیل اقدام بر ضمان ، حق رجوع به غاصب را نداشت . علاوه بر آن ، هرگاه مشتری کالایی را که به طور فاسد خریداری کرده است ، بفروشد و این کالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالک می تواند قیمت کالا رااز مشتری دوم نیز طلب نماید.
نفی قاعده اقدام توسط شیخ انصاری
در سده اخیر، شیخ انصاری با نفی قاعده اقدام ، دیدگاهی ارائه نمود که نزد فقیهان پس از او پذیرش عام نیافت ، در دیدگاه وی، علاوه بر اینکه قاعده اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض می گردد، دلیل معتبری نیز بر صحت آن موجود نیست . استناد شیخ طوسی به اقدام در موارد مقبوض به عقد فاسد، توسط برخی اینگونه تحلیل گردید که اقدام نه به تنهایی ، بلکه در کنار استیلا سبب ضمان است .
اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان
...
اَخبار اَقدام به روایات تعیین کننده وقت نماز ظهر و عصر بر اساس قدم (حد فاصل میان پاشنه تا سر انگشت) گفته می شود.
به روایاتی که وقت نماز ظهر را، رسیدن سایه انسان بعد از زوال به اندازه دو یا یک گام و وقت نماز عصر را، چهار یا دو گام می‏داند، اخبار اقدام گفته شده است.
توجیهات اخبار اقدام
برای این روایات، توجیهاتی ذکر شده است:
۱. مراد، بیان مدت وقت فضیلت نماز ظهر و عصر است. وقت فضیلت نماز ظهر تا امتداد سایه به مقدار دو یا یک گام و نماز عصر تا چهار یا دو گام است.
۲. مراد، بیان وقت نافله ظهر و عصر در مقدار یاد شده و جواز تأخیر نماز واجب از آن مدت است.
۳. منظور، زمان اختیاری ن ...

اقدام در دانشنامه ویکی پدیا

اقدام
روزنامهٔ اقدام در سال ۱۲۹۹ هجری خورشیدی در تهران آغاز به کار کرد. مدیر مسئول آن عباس خلیلی عراقی بود که پیش از آن روزنامهٔ رعد را به همراه سیدضیاءالدین طباطبایی منتشر می کرد. پس از نخست وزیری طباطبایی در کودتای ۱۲۹۹ روزنامهٔ رعد تعطیل شد و خلیلی تصمیم به راه اندازی روزنامهٔ اقدام گرفت.
این روزنامه در هنگام پادشاهی رضاشاه برای مدت زیادی تعطیل بود تا اینکه پس از رخدادهای شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی دوباره منتشر شد.
این روزنامه به شدت بیگانه ستیز بود و در مقابل هر گونه دخالت انگلیسی ها در سیاست ایران مطلب می نوشت.
اقدام به ترور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رونالد ریگان در تاریخ ۳۰ مارس سال ۱۹۸۱ ،۶۹ روز پس از شروع ریاست جمهوری وی رخ داد. در هنگام خروج پس از سخنرانی در هتل هیلتون واشینگتن، پرزیدنت ریگان و سه نفر دیگر به ضرب گلوله جان هینکلی زخمی شدند. انگیزه هینکلی برای حمله، تحت تأثیر قرار دادن بازیگر زن، جودی فاستر بود که پس از دیدن او در فیلم راننده تاکسی دلداده اش شده بود.
جان هینکلی، عامل ترور رونالد ریگان، بعد از سی و پنج سال (سال ۲۰۱۶ ) از تیمارستان آزاد شد.
اقدام به ترور رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، رونالد ریگان در تاریخ ۳۰ مارس سال ۱۹۸۱ ،۶۹ روز پس از شروع ریاست جمهوری وی رخ داد. در هنگام خروج پس از سخنرانی در هتل هیلتون واشنگتن، پرزیدنت ریگان و سه نفر دیگر به ضرب گلوله جان هینکلی زخمی شدند. انگیزه هینکلی برای حمله، تحت تأثیر قرار دادن بازیگر زن، جودی فاستر بود که پس از دیدن او در فیلم راننده تاکسی دلداده اش شده بود.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اقدام در جدول کلمات

اقدام به انجام کاری
مبادرت
اقدام به کاری کردن
مبادرت
اقدام کردن
مبادرت
اقدام کردن به کاری
مبادرت

معنی اقدام به انگلیسی

measure (اسم)
حد ، اقدام ، میزان ، درجه ، مقدار ، پایه ، اندازه ، پیمانه ، تدبیر ، مقیاس ، واحد ، وزن شعر ، بحر
action (اسم)
گزارش ، عمل ، فعل ، کنش ، کار ، کردار ، جدیت ، اقدام ، بازی ، حرکت ، رفتار ، نبرد ، جنبش ، تاثیر ، تعقیب ، اشاره ، وضع ، پیکار ، طرز عمل ، تمرین ، سهم ، سهام شرکت ، جریان حقوقی ، اقامهء دعوا ، اشغال نیروهای جنگی ، اثر جنگ ، جریان
move (اسم)
اقدام ، حرکت ، جنبش ، تکان ، تغییر مکان ، نقل مکان ، نوبت حرکت یابازی
proceeding (اسم)
پیشرفت ، عمل ، اقدام ، روند ، جریان عمل
ploy (اسم)
کار ، اقدام ، امر ، وجد ، تمجید
beginning (اسم)
سر ، اقدام ، اغاز ، شروع ، عنصر ، ابتدا ، خاستگاه ، فاتحه ، منشاء ، سراغاز ، مبدا ، مبتدا
emprise (اسم)
اقدام ، عمل متهورانه و ابتکاری

معنی کلمه اقدام به عربی

اقدام
احترام , عمل ، أجراءٌ
أجراءٌ تَحَفُّظي
اِحْتاطَ ضِدَّ
احتراس
إِجراءٌ تمهيدي
أدَّي ، اِرْتکبَ
اِبتَدَرَ
مغامرة
أجراءٌ اَنْتقامي
الخطوة الجادة
خطوة غير مدروسة
إِجراءٌ هَمَجي
إِجراءٌ رَمْزي
الإجراءات المضادة للانسانية
إِجراءٌ هَمَجي
الحرکة الفجائية
الخطوة الإفتراضية
إِجراءٌ قانوني
...

اقدام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی " فرنفش " از بن فرنفتن به چم گام برداشتن ، انجام دادن ، اجرا کردن.
فرنفت = اقدام کرد
هومن دبیر
روی آورد
جمشید احمدی
کنش/ کنشگری
ب. الف. بزرگمهر
کردار

از برابرهای آورده شده در بالا، �رفتار�، درست نیست.
علی باقری
اِقْدام: قدم پیش گذشتن برای انجام دادن کاری
اَقدام: جمع قدم،گام ها
این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. اقدام به کسر اول و سکون دوم مصدر و به معنای قدم پیش گذاشتن برای انجام دادن کاری است اما اقدام به فتح اول و سکون دوم جمع قدم و به معنای گام هاست.
(غلط ننويسيم ، ابوالحسن نجفي ، چاپ نهم ۱۳۷۸ ص ۳۳.)
نسرین مغیثی
تمايل پیدا کردن - مایل شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اقدام چیست   • مترادف کلمه اقدام   • فرق اقدام و عمل   • اغدام   • معنی کلمه اقدام   • معنی عمل   • مترادف اقدام   • اقدام به انگلیسی   • معنی اقدام   • مفهوم اقدام   • تعریف اقدام   • معرفی اقدام   • اقدام یعنی چی   • اقدام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اقدام

کلمه : اقدام
اشتباه تایپی : hrnhl
آوا : 'eqdAm
نقش : اسم
عکس اقدام : در گوگل

آیا معنی اقدام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )