برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1603 100 1
شبکه مترجمین ایران

اقتصاد عرضه سو

معنی اقتصاد عرضه سو به فارسی

اقتصاد عرضه سو
[supply side economics] [اقتصاد] یکی از مکاتب اقتصادی که بر سیاست هایی تاکید دارد که با حذف موانع عرضه سبب افزایش تولید و اشتغال سبب می شوند

اقتصاد عرضه سو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اقتصاد عرضه سو   • مفهوم اقتصاد عرضه سو   • تعریف اقتصاد عرضه سو   • معرفی اقتصاد عرضه سو   • اقتصاد عرضه سو چیست   • اقتصاد عرضه سو یعنی چی   • اقتصاد عرضه سو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اقتصاد عرضه سو

کلمه : اقتصاد عرضه سو
اشتباه تایپی : hrjwhn uvqi s,
عکس اقتصاد عرضه سو : در گوگل

آیا معنی اقتصاد عرضه سو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )