برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1565 100 1
شبکه مترجمین ایران

اقتصادسنجی

اقتصادسنجی در دانشنامه ویکی پدیا

اقتصادسنجی
اقتصادسنجی با مطالعهٔ نظام مند پدیده های اقتصادی با استفاده از داده های مشاهده شده سر و کار دارد. به عبارتی، اقتصادسنجی علم تحلیل های آماری از مدل های اقتصادی است. همان طور که راینار فریش در اولین شماره مجله ایکانامتریکا توضیح می دهد یکی شدن آمار، تئوری اقتصادی و ریاضیات است که اقتصادسنجی را می سازد.
علاوه بر متغیرهای توضیح دهنده وارد شده در مدل، عوامل دیگری نیز وجود دارند بیان کمی آن ها معمولاً بسیار دشوار است و در نتیجه وارد کردن آن ها در مدل مقدور نیست. به عنوان مثال اگر قصد مدل کردن مصرف یک کشور را داشته باشیم، چگونگی انتظارات مصرف کننده نسبت به تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی و درجه عدم اطمینان نسبت به تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده نیستند.
ثانیاً اقتصاد با رفتار انسان ها سر و کار دارد و می دانیم که در رفتار انسان همواره عناصر تصادفی غیرقابل پیش بینی وجود دارد که اساساً نمی توان آن ها را در مدل های ریاضی گنجاند.
همچنین دلایل دیگری مانند خطا در اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل می توان ذکر کرد.
اگرچه بسیاری از روش های اقتصادسنجی کاربرد مدل های آماری را بیان می کنند، اما بعضی شاخصه هایِ خاصِ داده های اقتصادی سبب تمایز اقتصادسنجی از سایر شاخه های آمار می شود. داده های اقتصادی عمدتاً مبنی بر مشاهده هستند و نه به دست آمده از آزمایش های کنترل شده. از آنجا که واحدهای اقتصادی در تعامل با یکدیگر عمل می کنند، داده های مشاهده شده نشان از یک تعادل اقتصادی پیچیده هستند و نه ناشی از یک رفتارِ سادهٔ ارتباطی ناشی از تقدم یا تکنولوژی. از این رو اقتصادسنجی روش هایی برای شناسایی و تخمینِ مدل های با چند مجهول را ایجاد می کند. این متدها به محقق اجازه می دهند که استنتاجی علی معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشیِ کنترل شده ارائه دهد.
اهداف اقتصادسنجی را به طور کلی می توان دادن محتوای تجربی به روابط اقتصادی برای آزمودن نظریه های اقتصادی، پیش بینی، تصمیم گیری، و ارزیابی پیشینی یک سیاستگذاری یا تصمیم دانست.
به کمک تکنیک های اقتصادسنجی می توان ضرایب مجهول مدل ساخته شده را برآورد کرد و سپس (در صورت برقرار بودن تعدادی فرض) به استنتاج آماری دربارهٔ آن ها پرداخت. مثلاً اگر تئوری اقتصادی بیان می کند که ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اقتصادسنجی در دانشنامه آزاد پارسی

اقتصادسنجی (econometrics)
کاربرد تجزیه و تحلیل ریاضی و آماری در مطالعۀ روابط اقتصادی، ازجمله آزمودن نظریه های اقتصادی و پیش بینی های مقداری.

اقتصادسنجی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اقتصادسنجی   • مفهوم اقتصادسنجی   • تعریف اقتصادسنجی   • معرفی اقتصادسنجی   • اقتصادسنجی چیست   • اقتصادسنجی یعنی چی   • اقتصادسنجی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اقتصادسنجی

کلمه : اقتصادسنجی
اشتباه تایپی : hrjwhnsk[d
عکس اقتصادسنجی : در گوگل

آیا معنی اقتصادسنجی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )