برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

افسار کردن

معنی افسار کردن در لغت نامه دهخدا

افسار کردن. [ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) مهار کردن. افسار زدن. || کنایه از جلوگیری کردن از افسار گسیختگی و لاابالی گری.

معنی افسار کردن به فارسی

افسار کردن
مهار کردن افسار زدن

معنی افسار کردن به انگلیسی

tackle (فعل)
از عهده برامدن ، بعهده گرفتن ، نگاه داشتن ، افسار کردن ، گلاویز شدن با ، دارای اسباب و لوازم کردن
halter (فعل)
افسار کردن
rein (فعل)
مانع شدن ، راندن ، افسار کردن ، لجام زدن
tether (فعل)
افسار کردن
picket (فعل)
بستن ، نرده کشیدن ، اعتصاب کردن ، افسار کردن ، مراقبت کردن ، جلوکسی راه رفتن یا ایستادن

معنی کلمه افسار کردن به عربی

افسار کردن
زمام

افسار کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مترادف افسار   • معنی لغت افسار   • معنی افسار در جدول   • معنی فلز انگلیسی   • معنی منتهی   • معني منتهي   • معني افسار در جدول   • معنی کلمه منتهی   • معنی افسار کردن   • مفهوم افسار کردن   • تعریف افسار کردن   • معرفی افسار کردن   • افسار کردن چیست   • افسار کردن یعنی چی   • افسار کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی افسار کردن

کلمه : افسار کردن
اشتباه تایپی : htshv ;vnk
عکس افسار کردن : در گوگل

آیا معنی افسار کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )