اعداد ۳۱

پیشنهاد کاربران

اعداد ۳۱ ( انگلیسی: Numbers 31 ) فصل سی و یکم سفر اعداد و چهارمین کتاب از پنج کتاب تورات، بخش مرکزی کتاب مقدس عبری ( عهد عتیق ) ، متنی مقدس در یهودیت و مسیحیت است. پژوهشگرانی مانند اسرائیل کنول و دنیس تی اولسون این فصل را جنگ علیه مدین نامیده اند.
...
[مشاهده متن کامل]

اعداد ۳۱ در ارتباط با موأب در ماورای اردن در کتاب مقدس و مدیانیان است. آیات ۱۸–۱ از سفر اعداد، خداوند به موسی فرمود: «از مدیانیان به دلیل این که قوم اسرائیل را به بت پرستی کشاندند انتقام بگیر. پس از آن، تو خواهی مرد و به اجداد خودخواهی پیوست». پس موسی به قوم اسرائیل گفت: «عده ای از شما باید مسلح شوند تا انتقام خداوند را از مدیانیان بگیرند. از هر قبیله هزار نفر برای جنگ بفرستید. » این کار انجام شد و از میان هزاران هزار اسرائیلی، موسی دوازده هزار مرد مسلح به جنگ فرستاد. صندوق عهد خداوند و شیپورهای جنگ نیز همراه فینحاس پسر الغازار کاهن به میدان جنگ فرستاده شد. تمامی مردان مدیانیان در جنگ کشته شدند. پنج پادشاه مدیان به نام های اوی، راقم، صور، حور و رابع در میان کشته شدگان بودند. بلغام پسر بعور نیز کشته شد. آن وقت سپاه اسرائیل تمام زنان و بچه ها را به اسیری گرفته، گله ها و رمه ها و اموالشان را غارت کردند. سپس همه شهرها، روستاها و قلعه های مدیانیان را آتش زدند. آنها اسیران و غنایم جنگی را پیش موسی و الغازار کاهن و بقیهٔ قوم اسرائیل آوردند که در دشت موآب کنار رود اردن، روبروی شهر اریحا اردو زده بودند. موسی و الغازار کاهن و همهٔ رهبران قوم به استقبال سپاه اسرائیل رفتند. ولی موسی بر فرماندهان سپاه خشمگین شد و از آنها پرسید: «چرا زن ها را زنده گذارده اید؟ اینها همان کسانی هستند که نصیحت بلعام را گوش کردند و قوم اسرائیل را در فغور به بت پرستی کشاندند و قوم ما را دچار بلا کردند. پس تمامی پسران و زنان شوهردار را بکشید. فقط دخترهای باکره را برای خود زنده نگهدارید. » سپس غنیمت بین غیر نظامیان اسرائیلی، سربازان و یهوه تقسیم شد.
مناقشات علمی و مذهبی زیادی پیرامون تألیف، معنا و اخلاق این فصل از اعداد وجود دارد. این فصل ارتباط نزدیکی با شماره ۲۵ دارد.
اکثریت محققان مدرن کتاب مقدس معتقدند که تورات ( کتب پیدایش، خروج]، لاویان، اعداد و تثنیه، که به زبان عبری کلاسیک نوشته شده است، در دوره پس از تبعید ( یعنی پس از حدود ۵۲۰ پ. م ) ، بر اساس نوشته های قبلی و سنت های شفاهی و همچنین واقعیت های جغرافیایی و سیاسی معاصر به شکل کنونی خود رسیده است.

اعداد ۳۱
منابع• https://fa.wikipedia.org/wiki/اعداد_۳۱

بپرس