برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1509 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال موسی (قرآن)

اعتدال موسی (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال موسی (قرآن)
منظور از اعتدال موسی علیه السّلام استقرار در امر حیات و زندگی است که غالبا بعد از کمال نیروی جسمانی حاصل می شود.
اعطای حکمت و دانش به موسی علیه السّلام ، پس از رسیدن او به رشد و اعتدال: «ولما بلغ اشده و استوی آتیناه حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین: و هنگامی که (موسی) نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم؛ و این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم! » «استواء» به معنای اعتدال و استقرار در امر زندگی است که غالبا در دوران اشتداد قوای انسان تحقق می یابد. . آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه بیان می کند: (استوی) از ماده(استواء) به معنی کمال خلقت و اعتدال آن است. مفسران نظرات مختلفی در تفسیر این آیه دارند: بعضی گفته اند (بلوغ اشد) آن است که انسان از نظر قوای جسمانی به سر حد کمال برسد که غالبا در سن ۱۸ سالگی است ، و (استواء) همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگی است که غالبا بعد از کمال نیروی جسمانی حاصل می شود.

اعتدال موسی (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال موسی (قرآن)   • مفهوم اعتدال موسی (قرآن)   • تعریف اعتدال موسی (قرآن)   • معرفی اعتدال موسی (قرآن)   • اعتدال موسی (قرآن) چیست   • اعتدال موسی (قرآن) یعنی چی   • اعتدال موسی (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال موسی قرآن

کلمه : اعتدال موسی (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg l,sd (rvHk)
عکس اعتدال موسی (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال موسی (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )