برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1445 100 1

اعتدال ربیعی

معنی اعتدال ربیعی در لغت نامه دهخدا

اعتدال ربیعی. [ اِ ت ِ ل ِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نقطه ٔ اعتدال ربیعی ، رأس الحمل باشد و چون آفتاب بدان جایگاه رسد به بهار شب و روز برابر باشد. (یادداشت بخط مؤلف ). دایرةالبروج و معدل النهار در دو نقطه با هم تقاطع میکنند، یکی آن که چون آفتاب از آن بگذرد، در قسمت شمالی معدل النهار معین در جهت قطب قرار گیرد و آنرا نقطه ٔ اعتدال ربیعی و اعتدال ربیعی گویند، زیرا بدان هنگام شب و روز برابر گردد و در بیشتر بلاد بهار باشد و آنرا نقطةالمشرق و مطلعالاعتدال هم گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). اعتدال بهاری. رجوع به این کلمه شود.

معنی اعتدال ربیعی به فارسی

اعتدال ربیعی
نقطه اعتدال ربیعی راس الحمل باشد و چون آفتاب بدان جایگاه رسد به بهار شب و روز برابر باشد .
[نجوم] ← اعتدال بهاری

اعتدال ربیعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعتدال پاییزی   • اعتدال بهاری و پاییزی   • اعتدال پاییزی چیست   • اعتدالین و انقلابین   • اعتدال تابستانی   • اعتدالین چیست؟   • انقلاب زمستانی و تابستانی   • اعتدال زمستانی   • معنی اعتدال ربیعی   • مفهوم اعتدال ربیعی   • تعریف اعتدال ربیعی   • معرفی اعتدال ربیعی   • اعتدال ربیعی چیست   • اعتدال ربیعی یعنی چی   • اعتدال ربیعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال ربیعی
کلمه : اعتدال ربیعی
اشتباه تایپی : hujnhg vfdud
عکس اعتدال ربیعی : در گوگل

آیا معنی اعتدال ربیعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران