برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1503 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال اهل بیت (قرآن)

اعتدال اهل بیت (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال اهل بیت (قرآن)
قرآن کریم می فرماید، اهل بیت علیهم السلام، امتی میانه رو بوده اند، و چون امت وسط، شاهد اعمال مردم می شوند و باید از حقایق آن ها آگاه باشند، در نتیجه آنان افرادی ویژه از امت اسلام ، یعنی اهل بیت معصومین علیهم السلام هستند.
قرآن کریم می فرماید، اهل بیت علیهم السلام، امتی میانه رو بوده اند: «وکذلک جعلنـکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس...» (در روایات، از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام «امة وسطا» اهل بیت علیهم السلام معرفی شده اند. ) چون امت وسط، شاهد اعمال مردم می شوند و باید از حقایق آن ها آگاه باشند، در نتیجه آنان افرادی ویژه از امت اسلام، یعنی اهل بیت معصومین علیهم السلام هستند.
امت وسط روحانی و جسمانی
و اما امت اسلام ، خدا آن را امتی وسط قرار داد، یعنی برای آنان دینی قرار داد، که متدینین به آن دین را بسوی راه وسط و میانه هدایت می کند، راهی که نه افراط آن طرف را دارد، و نه تفریط این طرف را، بلکه راهی که هر دو طرف را تقویت می کند، هم جانب جسم را، و هم جانب روح را البته بطوریکه در تقویت جسم از جانب روح عقب نمانند، و در تقویت روح از جانب جسم عقب نمانند، بلکه میانه هر دو فضیلت جمع کرده است.(و این روش مانند همه آنچه که اسلام بدان دعوت نموده، بر طبق فطرت و ناموس خلقت است، ) چون انسان دارای دو جنبه است، یکی جسم، و یکی روح، نه جسم تنها است، و نه روح تنها، و در نتیجه اگر بخواهد به سعادت زندگی برسد، به هر دو کمال، و هر دو سعادت نیازمند است، هم مادی و هم معنوی. امتی که از هر نظر در حد اعتدال باشد، الگو و نمونه است.
قبله میانه
اما چرا قبله مسلمانان، قبله میانه است زیرا مسیحیان تقریبا به سمت مشرق می ایستادند به خاطر اینکه بیشتر ملل مسیحی در کشورهای عربی زندگی می کردند و برای ایستادن به سوی محل تولد عیسی که در بیت المقدس بود ناچار بودند به سمت مشرق بایستند و به این ترتیب جهت مشرق قبله آنان محسوب می شد ولی یهود که بیشتر در شامات و بابل و مانند آن به سر می بردند رو به سوی بیت المقدس که برای آنان تقریبا در سمت غرب بود می ایستادند، و به این ترتیب نقطه غرب قبله آنان بود.اما کعبه که نسبت به مسلمانان آن روز (مسلمانان مدینه ) در سمت جنوب و میان مشرق و مغرب قرار داشت یک خط میانه محسوب می شد. گویا ق ...

اعتدال اهل بیت (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال اهل بیت (قرآن)   • مفهوم اعتدال اهل بیت (قرآن)   • تعریف اعتدال اهل بیت (قرآن)   • معرفی اعتدال اهل بیت (قرآن)   • اعتدال اهل بیت (قرآن) چیست   • اعتدال اهل بیت (قرآن) یعنی چی   • اعتدال اهل بیت (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال اهل بیت قرآن

کلمه : اعتدال اهل بیت (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg hig fdj (rvHk)
عکس اعتدال اهل بیت (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال اهل بیت (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )