برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1503 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال اجتماعی (قرآن)

اعتدال اجتماعی (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال اجتماعی (قرآن)
رعایت اعتدال در رفتارهای اجتماعی سفارش لقمان به فرزندش است.
لزوم رعایت میانه روی در رفتارها و گفتارها و مناسبات اجتماعی: «واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر : (پسرم!) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است.» برداشت بنا بر این احتمال است که آیه، شامل تمام اقوال و افعال بشود. .
سفارش لقمان
رعایت اعتدال در رفتارهای اجتماعی سفارش لقمان به فرزندش:۱. «واذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشر ک باللـه ان الشر ک لظلم عظیم: (به خاطر بیاور) هنگامی را که لقمان به فرزندش -در حالی که او را موعظه می کرد- گفت: «پسرم! چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگی است.» » ۲. «واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر : (پسرم! ) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است.» آیه بعد دو برنامه دیگر اخلاقی را که جنبه اثباتی دارد - در برابر دو برنامه گذشته که جنبه نفی داشت - بیان کرده می گوید:۱. پسرم ! در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن (و اقصد فی مشیک ).۲. در سخن گفتنت نیز رعایت اعتدال نما و از صدای خود بکاه و فریاد مزن (و اغضض من صوتک ). در واقع در این دو آیه از دو صفت ، نهی ، و به دو صفت ، امر شده : نهی از خود برتربینی و خودپسندی که یکی سبب می شود انسان نسبت به بندگان خدا تکبر کند، و دیگری سبب می شود که انسان خود را در حد کمال پندارد، و در نتیجه درهای تکامل را بروی خود ببندد هر چند خود را با دیگری مقایسه نکند.گر چه این دو صفت غالبا تواءمند، و ریشه مشترک دارند ولی گاه از هم جدا می شوند.و امر به رعایت اعتدال در عمل و سخن ، زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت به عنوان مثال است .و براستی کسی که این صفات چهارگانه را دارد انسان موفق و خوشبخت و پیروزی است ، در میان مردم محبوب ، و در پیشگاه خدا عزیز است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه می فرماید: این تعبیر کنایه از اعتدال و میانه روی در مسیر زندگی است.

اعتدال اجتماعی (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال اجتماعی (قرآن)   • مفهوم اعتدال اجتماعی (قرآن)   • تعریف اعتدال اجتماعی (قرآن)   • معرفی اعتدال اجتماعی (قرآن)   • اعتدال اجتماعی (قرآن) چیست   • اعتدال اجتماعی (قرآن) یعنی چی   • اعتدال اجتماعی (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال اجتماعی قرآن

کلمه : اعتدال اجتماعی (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg h[jlhud (rvHk)
عکس اعتدال اجتماعی (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال اجتماعی (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )